ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ονομα τομέα: royalartpalace.com
Ονομα εταιρείας: EURL JPSA DECO
Εμπορική επωνυμία / εμπορικό σήμα: Royal Art Palace / Royal Art Palace International
Κεντρικά γραφεία: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Γαλλία
ΕΝΔΟΚΟΙΝΙΚΟΣ ΑΦΜ : FR64531450278
Τηλέφωνο: +33 468 702 713
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: contact[a]royalartpalace.com

Σύμφωνα με τις διατάξεις του γαλλικού κανονισμού της CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) καθώς και ο ευρωπαϊκός κανονισμός με την GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), ο διαχειριστής του ιστότοπου ενημερώνει όλους τους χρήστες του ιστότοπου που παρέχουν ή θα παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ότι αυτά θα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς διαχείρισης και ελέγχου συμβατικών σχέσεων, καθώς και για τη δραστηριότητα διαφήμισης ή εμπορικής αναζήτησης των προϊόντων μας και υπηρεσίες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων?

Εταιρία: EURL JPSA DECO / Royal Art Palace International
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 53145027800019 (RCS του Narbonne, Γαλλία).
Διεύθυνση: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Γαλλία
Τηλέφωνο: +33 468 702 713
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: contact[a]royalartpalace.com
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Αναφέρεται στο EURL JPSA DECO που είναι το νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης και παρακολούθησης συμβατικών σχέσεων, καθώς και για διαφήμιση ή εμπορική αναζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας?

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείται η επιχειρηματική σχέση ή για τα έτη που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ?

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης ή η αναμφισβήτητη συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο της γαλλικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων?

Κανένα στοιχείο δεν θα διαβιβαστεί σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας δίνετε τα δεδομένα σας?

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με αυτόν ή όχι.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητούν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητούν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν .

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.

Υπό ορισμένες συνθήκες και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή για άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που παρέχονται στον ιστότοπό μας.

Οποιαδήποτε στιγμή, ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) να διεκδικήσει τα δικαιώματά του μέσω του ιστότοπου https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Όλα τα δεδομένα που ζητούνται μέσω της ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά, καθώς είναι απαραίτητα για την παροχή βέλτιστης εξυπηρέτησης στον χρήστη. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται όλα τα δεδομένα, ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από όλες τις συνδρομητικές υπηρεσίες που παρέχονται κάνοντας κλικ στην ενότητα κατάργηση εγγραφής όλων των email που αποστέλλονται από τον πάροχο.

Ομοίως, ο Πάροχος έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και να αποτρέψει την απώλεια, τροποποίηση ή/και πρόσβασή τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco.
Κάθε τι που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας τους και το οποίο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους ROYAL ART PALACE / Η Jpsa Deco, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες του πελάτη όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco, περιγράφεται στην ακόλουθη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο Data_Processor_Contract.pdf

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που γίνεται λήψη στον υπολογιστή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ή τον υπολογιστή ενός χρήστη και, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του χρήστη.

Προκειμένου να περιοριστούν σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας και, επομένως, να εξαιρεθούν από τη συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 82 του γαλλικού νόμου περί προστασίας δεδομένων, αυτά τα ίχνη πρέπει:


  • Να έχει έναν σκοπό που περιορίζεται αυστηρά στη μέτρηση του κοινού του ιστότοπου ή της εφαρμογής (μέτρηση απόδοσης, εντοπισμός προβλημάτων πλοήγησης, βελτιστοποίηση τεχνικής απόδοσης ή εργονομίας, εκτίμηση της ισχύος των απαιτούμενων διακομιστών, ανάλυση του περιεχομένου που συμβουλευτείτε) , για τον αποκλειστικό λογαριασμό του συντάκτη.
  • Να χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.

Αντίθετα, για να εξαιρεθούν από τη συναίνεση, αυτοί οι ιχνηλάτες δεν πρέπει:


  • Να οδηγήσει σε διασταύρωση των δεδομένων με άλλη επεξεργασία ή στη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους ;
  • Μην επιτρέπετε τη συγκεντρωτική παρακολούθηση της περιήγησης του ατόμου χρησιμοποιώντας διαφορετικές εφαρμογές ή περιήγηση σε διαφορετικούς ιστότοπους. Οποιαδήποτε λύση που χρησιμοποιεί το ίδιο αναγνωριστικό σε πολλούς ιστότοπους (e.g., μέσω cookie που έχουν κατατεθεί σε τομέα τρίτου μέρους που φορτώνεται από πολλούς ιστότοπους) για τη διασταύρωση, την αντιγραφή ή τη μέτρηση μιας ενοποιημένης προσέγγισης περιεχομένου για περιεχόμενο αποκλείεται.

Σε περίπτωση που αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του νομικού κανονισμού, θα χρησιμοποιεί ένα σύστημα πληροφοριών δύο επιπέδων.

Το πρώτο επίπεδο θα εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη cookies, είτε πρόκειται για cookies δικών είτε τρίτων, και τους σκοπούς των cookies που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα μέσα για τη συναίνεση.

Στο δεύτερο επίπεδο, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι και σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούνται και τον σκοπό τους, καθώς και τον τρόπο απενεργοποίησης ή διαγραφής των cookies που αναφέρονται μέσω των λειτουργιών που παρέχονται από τον εκδότη, των εργαλείων παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης ή το τερματικό ή μέσω των κοινών πλατφορμών που ενδέχεται να υπάρχουν για το σκοπό αυτό ή, εάν ισχύει, πώς να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχει ήδη δοθεί. Αυτό το δεύτερο επίπεδο θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση του ποιος χρησιμοποιεί τα cookies, δηλαδή εάν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τον εκδότη ή/και και από τρίτους. Με τον προσδιορισμό εκείνων με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση ο εκδότης ή των οποίων οι υπηρεσίες αποφάσισε να ενσωματώσει ο εκδότης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Οι διακομιστές του ιστότοπου ενδέχεται να εντοπίσουν αυτόματα τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα σε έναν υπολογιστή όταν συνδέεται στο Διαδίκτυο. Όλες αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται σε ένα δεόντως καταχωρημένο αρχείο δραστηριότητας διακομιστή το οποίο επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να ληφθούν καθαρά στατιστικές μετρήσεις που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τον αριθμό των εμφανίσεων της σελίδας, τον αριθμό των επισκέψεων που έγιναν στις υπηρεσίες web, την παραγγελία των επισκέψεων, του σημείου πρόσβασης κ.λπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί γενικά αποδεκτές τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών του κλάδου, όπως τείχη προστασίας, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογραφικούς μηχανισμούς, για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι ο πάροχος μπορεί να λάβει δεδομένα για τον έλεγχο ταυτότητας των ελέγχων πρόσβασης.