PERSONVERNPOLICY

Domain navn: royalartpalace.com
Selskapets navn: EURL JPSA DECO
Handelsnavn / varemerke: Royal Art Palace / Royal Art Palace International
Hovedkontor: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Frankrike
INTRA-KOMMUNAL SKATTESUMMER : FR64531450278
Telefonen:+33 468 702 713
E-post: contact[a]royalartpalace.com

I henhold til den franske forordningen om CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) og den europeiske forordningen GDPR (Generell databeskyttelsesforordningsiteadministratoren informerer alle brukere av nettstedet som gir eller vil gi sine personopplysninger, at disse vil bli behandlet for formål med forvaltning og kontroll av kontraktsforhold, samt for aktiviteten av reklame eller kommersiell prospektering av våre produkter og tjenester.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Selskapet: EURL JPSA DECO / Royal Art Palace International
SKATTEIDENTIFIKASJONSNUMMER: 53145027800019 (RCS av Narbonneog Frankrike).
Adresse: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Frankrike
Telefonen: +33 468 702 713
E-post: contact[a]royalartpalace.com
Databeskyttelsesansvarlig: Det refererer til EURL JPSA DECO som er den juridiske personen som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålene og måtene for behandlingen.

For hvilket formål behandler vi dine personopplysninger?

Dataansvarlig behandler personopplysningene dine for å administrere og overvåke kontraktsforhold, samt for reklame eller kommersiell prospektering av våre produkter og tjenester.

Hvor lenge holder vi dine data?

Personopplysningene lagres så lenge forretningsforholdet opprettholdes eller i årene som er nødvendige for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Hva er den juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Den juridiske grunnlaget for behandlingen av dine opplysninger er gjennomføringen av en avtale eller ditt uavhengige samtykke innenfor rammen av fransk og europeisk lovgivning.

Hvem er mottakerne av dine personopplysninger?

Ingen data vil bli overført til tredjeparter, unntatt i tilfelle juridisk forpliktelse.

Hva er dine rettigheter når du gir oss dine data?

Den registrerte kan når som helst trekke sin samtykke til behandlingen.

Alle har rett til å få bekreftelse av om vi behandler personopplysninger om dem eller ikke.

Personopplysningene har rett til å få tilgang til personopplysningene sine, samt å be om rettelse av ukorrekte opplysninger eller, hvis det er hensiktsmessig, å be om deres sletting når, blant annet, opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn.

Under visse omstendigheter kan personopplysningene be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene deres, og i dette tilfellet vil vi bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til deres spesifikke situasjon kan personopplysningene motsette seg behandlingen av personopplysningene sine.Vi vil slutte å behandle opplysningene, med unntak av tvingende legitime grunner, eller for å utøve eller forsvare mulige krav.
For å utøve noen av disse rettighetene kan du kontakte oss gjennom kontaktmetodene som er tilgjengelig på nettstedet vårt.

En interessert part kan til enhver tid fremlegge en klage med CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) for å hevde sine rettigheter via nettstedet https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Alle opplysninger som kreves gjennom nettstedet er obligatoriske, da de er nødvendige for å gi en optimal tjeneste til brukeren.I tilfelle at ikke alle opplysningene er oppgitt, garanterer leverandøren ikke at opplysningene og tjenestene som tilbys, vil være helt tilpasset dine behov.

På samme måte kan brukeren avbestille seg fra alle abonnementstjenester som tilbys ved å klikke på avbestillingsdelen av alle e-postmeldinger sendt av leverandøren.

Leverandøren har også tatt alle tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å sikre sikkerheten og integriteten til personopplysningene den behandler, samt for å forhindre tap, endring og/eller tilgang av uautoriserte tredjeparter.

DATA SOM BEHANDLES AV AVTALEN ROYAL ART PALACE / Det er jpsa.
Alt som gjelder beskyttelse av personopplysninger i sammenheng med behandlingen av dem og som er ment å fastsette vilkårene under hvilke ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco, som dataansvarlig, er autorisert til å behandle data i samsvar med kundens uttrykkelige instruksjoner når kunden bruker tjenestene til ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco, er beskrevet i følgende databehandlingsavtale, som kan konsulteres ved å klikke på følgende link Data_processor_avtale.pdf

BRUK AV COOKIES

En cookie er en fil som lastes ned til datamaskinen når du har tilgang til visse nettsider.Cookies tillater et nettsted, blant annet, å lagre og hente informasjon om en brukers surfingvaner eller datamaskin og, avhengig av informasjonen de inneholder og hvordan brukeren bruker sin datamaskin, kan de brukes til å gjenkjenne brukeren.

For å være begrenset til det som er strengt nødvendig for levering av tjenesten og dermed unntatt samtykke i samsvar med artikkel 82 i den franske databeskyttelsesloven, må disse sporene:


  • Å ha et formål strengt begrenset til det unike måling av publikum på nettstedet eller applikasjonen (måling av ytelse, oppdagelse av navigasjonsproblemer, optimalisering av teknisk ytelse eller ergonomikk, estimering av kraften til de serverne som kreves, analyse av innholdet som konsulteres), for eksklusiv redigeringskonto.
  • Brukes for å produsere anonyme statistiske data.

Omvendt, for å være unntatt av samtykke, må disse sporerne ikke:


  • Led til kors-kontroll av dataene ved annen behandling eller til dataene som overføres til tredjeparter;
  • Ikke tillate aggregert sporing av individets surfing ved hjelp av forskjellige applikasjoner eller surfing av forskjellige nettsteder.Enhver løsning som bruker samme identifikator på flere nettsteder (e.g.via cookies som lagres på en tredjepart-parti domene lastet av flere nettsteder) til å krysse-referanse, duplisering eller måling av en enhetlig rekkevidde for innhold er utelukket.

I tilfelle dette nettstedet bruker cookies som ikke er utelukket fra rammen av denne lovbestemmelsen, vil det bruke en-tæret informasjonssystem.

Det første laget vil vise viktig informasjon om eksistensen av cookies, om de er egne eller tredje-parters informasjonskapsler og formålene med informasjonskapsler som brukes, samt måtene å gi samtykke.

I det andre laget vil det gi informasjon om hva informasjonskapsler er og hva de brukes til, hvilke typer informasjonskapsler som brukes og deres formål, samt hvordan du deaktiverer eller sletter informasjonskapsler som er oppført gjennom funksjonene som er gitt av utgiveren, verktøyene som er levert av nettleseren eller terminalen eller gjennom de vanlige plattformene som kan eksistere for dette formål eller, hvis det er relevant, hvordan du revokker det allerede gitt samtykke.Dette andre laget vil også gi informasjon om identifisering av hvem som bruker informasjonskapsler, det vil si om informasjonen som oppnås av informasjonskapsler behandles utelukkende av utgiveren og/eller også av tredjeparter.Ved identifisering av de som utgiveren har avtalt med eller hvis tjenester utgiveren har bestemt seg for å integrere.

IP ADRESSER

Nettstedet kan automatisk oppdage IP-adressen og domenenavnet som brukes av brukeren.En IP-adresse er et nummer som automatisk tildeles en datamaskin når den kobler til Internett.Alle disse opplysningene er registrert i en riktig registrert serveraktivitetsfil som tillater videre behandling av opplysningene for å få rent statistiske målinger som gjør at vi kan kjenne antall sideimpresser, antall besøk gjort til webtjenestene, rekkefølgen av besøk, tilgangspunktet, etc.

SIKKERHET

Nettstedet bruker generelt aksepterte informasjonssikkerhetsteknikker, som brannmurer, tilgangskontrollprosedyrer og kryptografiske mekanismer, for å forhindre uautorisert tilgang til data.For å oppnå disse målene, bruker/kunden godtar at leverandøren kan få data for autentisering av tilgangskontroller.