Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΏΛΗΣΗΣ (GTC)

 

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης και χρήσης διέπουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε, εν όλω ή εν μέρει, τους γενικούς όρους πώλησης καθώς και τους όρους χρήσης, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η ημερομηνία που οι όροι μας τροποποιήθηκαν τελευταία μπορεί να βρεθεί στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά από αυτές τις αλλαγές, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους νέους Όρους Χρήσης.

Είναι δική σας ευθύνη να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να ελέγχετε εάν έχουν γίνει αλλαγές στους όρους και, εάν είναι απαραίτητο, να την διαβάζετε.

ΆΡΘΡΟ 1 - ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης ( GTC ) εφαρμόζονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πώληση των προϊόντων JPSA DECO/Royal Art Palace στην ιστοσελίδα https://www.royalartpalace.com/el/

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης διέπουν αποκλειστικά τις συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων της εταιρείας JPSA DECO / Royal Art Palace International 1Β Rue du Port, 11100 Narbonne, Γαλλία και καταχωρίστηκε στο RCS de Narbonne υπό τον αριθμό: 531450278, στους καταναλωτές (κάτω από το "Πελάτης) και αποτελούν, μαζί με το έντυπο παραγγελίας, τα συμβατικά έγγραφα που δεσμεύουν τα μέρη, με εξαίρεση τυχόν άλλα έγγραφα, φυλλάδια, καταλόγους ή φωτογραφίες προϊόντων που έχουν μόνο ενδεικτική αξία.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται στους πελάτες σε αυτόν τον ιστότοπο, όπου μπορούν να συμβουλευτούν άμεσα και να αποσταλούν επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την επικύρωση της Παραγγελίας από τον πελάτη.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης, διότι αυτοί διέπουν τις συμβατικές σχέσεις που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Επισημαίνοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει τους Γενικούς Όρους Πώλησης και τους αποδέχεστε.

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στον ιστότοπο απαιτεί από τον πελάτη την αποδοχή, χωρίς επιφύλαξη, των ΓΟΠ στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΓΟΠ, ο πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Μόνο νομικά πρόσωπα που είναι σε θέση να συνάπτουν συμβάσεις για προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σε ιστότοπο μπορούν να πραγματοποιήσουν παραγγελία στον ιστότοπο. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης εγγυάται την πλήρη νομική ικανότητα συμμόρφωσης με τους Γενικούς Όρους Πώλησης, την παραγγελία και τη σύναψη της πώλησης.

ΆΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΊ

Οι όροι και οι εκφράσεις που προσδιορίζονται με κεφαλαίο στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης έχουν τις ακόλουθες έννοιες: (αν χρησιμοποιούνται στο μοναδικό ή στο πληθυντικό) :

Γενικοί όροι πώλησης : ορίζεται το παρόν έγγραφο,

Διοίκηση : η παραγγελία αγοράς του πελάτη για ένα ή περισσότερα προϊόντα(σ) διαβιβάστηκε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας,
Ιστοσελίδα : ο δικτυακός τόπος προσβάσιμος στη διεύθυνση https://www.royalartpalace.com/el/

Έκδοση : προϊόν που προτείνεται για πώληση στον ιστότοπο,
Πελάτης : ο κύριος καταναλωτής που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και αγοράζει ένα ή περισσότερα προϊόντα(σ), για προσωπικές ανάγκες, μέσω της ιστοσελίδας που έχει προηγουμένως συμμορφωθεί με τους γενικούς όρους πώλησης.
Εταιρεία: σημαίνει την εταιρεία JPSA DECO / Royal Art Palace International

ΆΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΪΌΝΤΑ

α) Περιγραφή των προϊόντων

Στην ιστοσελίδα μας, κάθε προϊόν που είναι διαθέσιμο για αγορά περιγράφεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα προϊόντος. Προσπαθούμε να παρουσιάζουμε όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων όσο το δυνατόν πιο πιστά με φωτογραφίες και περιγραφή.

Προτού παραγγείλετε, σας καλούμε να μελετήσετε την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραδοθέντων προϊόντων και εκείνων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ή στον κατάλογο, κυρίως για τα βιοτεχνικά προϊόντα για τα οποία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα η ομοιογένεια της παραγωγής. Οι διαφορές αυτές, εφόσον δεν αφορούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν επηρεάζουν την ποιότητά τους, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ακύρωση της παραγγελίας ή την άρνηση παράδοσης.

Η τέλεια αναπαράσταση των προϊόντων στον ιστότοπο και/ή στους καταλόγους δεν μπορεί να εγγυηθείται, ιδίως λόγω των διαφορών στην απόδοση χρωμάτων από το λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο και/ή τις οθόνες οθόνης, Royal Art Palace International δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ανακρίβεια των φωτογραφιών στον ιστότοπο.

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα δεν αποτελούν συμβατικό έγγραφο. Εάν έχουν εισαχθεί λάθη, σε καμία περίπτωση δεν Royal Art Palace International δεν μπορεί να προσληφθεί.

Σημαντικό:
- Τα ξύλινα έπιπλα που κατασκευάζονται από τους τεχνίτες μας μπορούν να λειτουργήσουν με διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υγρασίας και ελαφρών ρωγμών. Το ξύλο είναι ζωντανό υλικό.

- Το δέρμα αγελάδας και το χρώμα και οι φλέβες των σφαιρών μπορεί να διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν.

-Τα έπιπλα σφυρηλατημένου σιδήρου πρέπει να βερνικώνονται πριν εκτεθούν στο εξωτερικό.

β) Όροι χρήσης

Προϊόντα και έπιπλα που πωλούνται στον ιστότοπο Royal Art Palace International προορίζονται για κανονική και ιδιωτική χρήση, οποιαδήποτε χρήση είναι υπερβολικά εντατική, ανώμαλη και δεν προορίζεται για τον σκοπό αυτό, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα εγγυητική στήριξη, οικονομική αντιστάθμιση ή ανταλλαγή.

ΆΡΘΡΟ 4 - ΤΙΜΈΣ

Η τιμή καταβάλλεται πλήρως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (TTC), καθώς και τα σχετικά έξοδα αποστολής (ανάλογα με το βάρος του δέματος, τη διεύθυνση αποστολής και τον μεταφορέα ή τον επιλεγμένο τρόπο μεταφοράς). .

Οι τιμές περιλαμβάνουν ιδίως τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΒT) κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Κάθε αλλαγή του ισχύοντος συντελεστή μπορεί να επηρεάσει την τιμή των προϊόντων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συντελεστή. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ εκφράζεται ως ποσοστό της αξίας του προϊόντος που πωλείται.

Οι τιμές που δεν αναφέρονται σε ευρώ είναι ενδεικτικές και όχι συμβατικές.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή της τιμής που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 5 - ΔΈΣΜΕΥΣΗ

α) Βήματα εντολής

Για να περάσετε την εντολή, πρέπει να επιλέξετε το(σ) Προϊόν(σ) της επιλογής σας κάνοντας κλικ στο(σ) Προϊόν(σ) ενδιαφερόμενο(σ) και την επιλογή των επιθυμητών χαρακτηριστικών και ποσοτήτων. Μόλις επιλεγεί το προϊόν, τοποθετείται στο καλάθι.

Μόλις τα Προϊόντα επιλεγούν και τοποθετηθούν στο καλάθι, πρέπει να κάνετε κλικ στο καλάθι και να ελέγξετε ότι το περιεχόμενο της παραγγελίας σας είναι σωστό. Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε την ταυτότητά σας ή να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας.

Μόλις επικυρώσετε το περιεχόμενο του καλάθι αγορών σας και αναγνωριστείτε/καταχωρηθείτε, συμπληρώνεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έντυπο που συνοψίζει την τιμή, τους ισχύοντες φόρους και, ενδεχομένως, τα έξοδα αποστολής. Σας καλούμε να ελέγξετε το περιεχόμενο της παραγγελίας σας (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας, των χαρακτηριστικών και των αναφορών των παραγγελθέντων προϊόντων, της διεύθυνσης χρέωσης και παράδοσης και της τιμής) πριν από την επικύρωση του περιεχομένου.

Οι προηγούμενες εντολές πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση της εντολής. Η ενότητα "Σχόλια" είναι διαθέσιμη για εσάς, μην διστάσετε να μας δώσετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρείτε απαραίτητες.

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται στη σελίδα πριν από την επικύρωση της παραγγελίας πρέπει να συμπληρώνονται με ακρίβεια.

Πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Επικυρώστε την εντολή Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και τη συνολική τιμή της και να επιστρέψετε σε προηγούμενες σελίδες για να διορθώσετε τυχόν λάθη ή ενδεχομένως να τροποποιήσετε την παραγγελία σας (σύμφωνα με το άρθρο 1369-5 του Αστικού Κώδικα).

Θα συνεχίσετε την παραγγελία σας επιλέγοντας έναν τρόπο μεταφοράς για την παράδοση των προϊόντων σας. Μπορείτε να πάτε στο επόμενο βήμα μόνο αν επιλέξετε το κουτί GTC.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή των Προϊόντων επιλέγοντας τη μέθοδο πληρωμής που σας ταιριάζει καλύτερα και ακολουθώντας τις οδηγίες του Ιστότοπου.

Θα σας σταλεί ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και την πληρωμή.

Οποιοδήποτε Προϊόν αποτελεί μέρος της ίδιας παραγγελίας και δεν περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας που σας στείλαμε δεν αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σημαντικό:
Πριν κάνετε Παραγγελία στον Ιστότοπό μας, είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε και να καθορίσετε την πλήρη ικανότητά σας να λάβετε τα Προϊόντα. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι το παραγγελθέν προϊόν μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση σας χωρίς συμφόρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα από τον μεταφορέα μας. Σε περίπτωση μεγάλων δυσκολιών παράδοσης μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη χρέωση παράδοσης.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καθυστέρηση παράδοσης λόγω σφάλματος που σχετίζεται με τη διεύθυνση παράδοσης ή τον αριθμό τηλεφώνου. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες ή έξοδα που σχετίζονται με επιπλοκές, καθυστερήσεις ή επιστροφές παραδόσεων βαρύνουν τον πελάτη.

β) Τροποποίηση της διαταγής

Τυχόν αλλαγές (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της διεύθυνσης παράδοσης, της ορθογραφίας ενός ονόματος, ενός αριθμού τηλεφώνου ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών πληροφοριών) της παραγγελίας σας μετά από επιβεβαίωση από τις υπηρεσίες μας, υπόκειται στην αποδοχή μας.

Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε εάν είναι δυνατόν και ποιες αλλαγές και ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα θα υπάρξουν.

γ) Πιστοποίηση της εντολής

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία για πρότυπο ιδιαίτερα εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες προϊόντων είναι ασυνήθιστα μεγάλες για αγοραστές καταναλωτικής ποιότητας ή σε περίπτωση προβλημάτων πληρωμής.

Διαθέτοντας την παραγγελία σας στην ιστοσελίδα Royal Art Palace International, ο πελάτης δεσμεύεται να μας παράσχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση απουσίας των απαιτούμενων πληροφοριών εντός της προθεσμίας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία, με την επιφύλαξη της επαλήθευσης.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία στην περίπτωση που η τιμή που εμφανίζεται (και καταβάλλεται από τον πελάτη) θα ήταν ανακριβής ή γελοία λόγω τεχνικής ή υπολογιστικής δυσλειτουργίας.

d) Ακύρωση της διαταγής

Μπορείτε να μας στείλετε αίτηση ακύρωσης μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: contact[at]royalartpalace.com. .

Εντούτοις, κάθε καταβληθείσα προκαταβολή (με επιταγή ή τραπεζική κάρτα σε διάφορες περιπτώσεις ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής) θεωρείται ότι αποκτήθηκε σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης της Παραγγελίας, ως αποτέλεσμα της παραγωγής ή/και της κράτησης των προϊόντων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε αίτημα ακύρωσης από τον πελάτη.

ΆΡΘΡΟ 6 - ΣΎΜΒΑΣΗ

α) Σύναψη σύμβασης

Η παραγγελία θα θεωρηθεί οριστική μόνο από τη στιγμή που σας στείλουμε το e-mail επιβεβαίωσης και την πώληση του προϊόντος(σ)(σ) θα βρεθεί μόνο μετά την πληρωμή της αντίστοιχης τιμής από τον πελάτη.

β) Αρχειοθέτηση και απόδειξη

Η αρχειοθέτηση των επικοινωνιών, των παραγγελιών αγοράς και των τιμολογίων πραγματοποιείται σε αξιόπιστη και βιώσιμη βάση, ώστε να σχηματίζεται πιστό και διαρκές αντίγραφο.

Οι εν λόγω ανακοινώσεις, εντολές και τιμολόγια μπορούν να προσκομίζονται ως απόδειξη της σύμβασης.

γ) Αναίρεση

Εργαζόμαστε κάθε μέρα για να σας παρέχουμε προϊόντα που συνδυάζουν την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, και θέλουμε να είστε ικανοποιημένοι(ε) του Προϊόντος που παραγγέλθηκε στον Ιστότοπό μας.

Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι, εάν θέλετε να επιστρέψετε τα Προϊόντα σας, έχετε (κατά την εφαρμογή του άρθρου L.121-20 του κώδικα καταναλωτών) 14 ημερολογιακές ημέρες (κυριακές και αργίες συμπεριλαμβανομένων) από την παραλαβή της διαταγής.

Πριν από οτιδήποτε, πρέπει να ενημερώσετε την εξυπηρέτηση πελατών μας, στέλνοντας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: contact[at]royalartpalace.com.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, στα έξοδά του, των προϊόντων των οποίων η παραγγελία έχει ακυρωθεί εντός 14 ημερών.

Μετά την παραλαβή, τα προϊόντα θα επιθεωρηθούν και η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σε περίπτωση επιστροφής, σας εγγυόμαστε επιστροφή με το ίδιο μέσο πληρωμής με την πληρωμή σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου πακέτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία (Κανονισμός καταναλωτών. L121-21-4). Ναι . Τα έξοδα παράδοσης επιστρέφονται κατ' αναλογία για τα προϊόντα που επιστρέφονται από τον πελάτη.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να φτάνουν σε τέλεια κατάσταση. Ειδικότερα, πρέπει να τα επιστρέψετε στην αρχική, καθαρή και άθικτη συσκευασία τους ή σε συσκευασία επαρκούς ποιότητας ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά τους στις αποθήκες μας χωρίς ζημιά. Τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν εξυπηρετήσει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε προϊόν θεωρείται ακατάλληλο για μεταπώληση.

Αποκλείεται το δικαίωμα υπαναχώρησης: σε περίπτωση ειδικής παραγγελίας αγαθών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς προσαρμοσμένων ή που, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να διορθωθούν ή είναι πιθανό να επιδεινωθούν.

ΆΡΘΡΟ 7 - ΠΛΗΡΩΜΉ

α) Όροι πληρωμής

Προσφέρουμε διάφορες μεθόδους πληρωμής (Πιστωτική κάρτα, τραπεζική κάρτα 4 φορές, Πέιπαλ, έλεγχος, μεταφορά). Ναι . Θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο "Ασφαλής πληρωμή" το τμήμα της ιστοσελίδας μας ή κάνοντας κλικ ορίστε.

Για πληρωμές με τραπεζικές κάρτες, χρησιμοποιούμε ένα από τα πιο ασφαλή συστήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, το πρωτόκολλο SSL (Ασφαλές στρώμα υποδομής) διπλασιάστηκε με κρυπτογράφηση για να προστατεύσει όλα τα δεδομένα αξίας που σχετίζονται με την πληρωμή σας.

Η πληρωμή με επιταγή ή με μεταφορά πρέπει να γίνεται στις 5 (Πέντε) εργάσιμες ημέρες για να εξασφαλιστεί η καλή διαθεσιμότητα των προϊόντων και των τιμών.

Για πληρωμές σε διάφορες δόσεις: Η πίστωση σας δεσμεύει και πρέπει να αποπληρωθεί. Ελέγξτε την ικανότητα αποπληρωμής σας πριν δεσμευτείτε.

Η πληρωμή της Παραγγελίας από τον Πελάτη είναι αμετάκλητη, με την επιφύλαξη της δυνατότητας υπαναχώρησης.

Δεν θα γίνει δεκτή καμία επιστροφή, ανεξάρτητα από τον λόγο.

Μόλις πληρώσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα επιβεβαιώνει την πώληση, τη διαθεσιμότητα του Προϊόντος και τη μέση αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε μια συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο ή να αρνηθούμε την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας ή έναν τρίτο για άρνηση επεξεργασίας μιας συναλλαγής ή αναστολή οποιασδήποτε συναλλαγής μετά την έναρξη της επεξεργασίας.

β) Μη πληρωμή και διατήρηση της κυριότητας

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής πώλησης.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν αναβάλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης ή καθυστέρησε την εκπλήρωση της υποχρέωσης, ο πελάτης υποχρεούται άμεσα να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εκπλήρωσης, χωρίς τυπικότητα ή προειδοποίηση, και να καταβάλει καθυστερημένους τόκους στο τριπλάσιο του νόμιμου επιτοκίου που ισχύει (το επιτόκιο θα επικαιροποιηθεί βάσει των υφιστάμενων δημοσιονομικών κανονισμών και όρων) και καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού 40 ευρώ για τα έξοδα είσπραξης.

Σε περίπτωση παράδοσης και καθυστέρησης πληρωμής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την κυριότητα των παραγγελθέντων προϊόντων, ο πελάτης συμφωνεί να επιστρέψει οποιοδήποτε μη πληρωμένο προϊόν, με όλα τα έξοδα να βαρύνουν το ίδιο.

Για πληρωμές σε αρκετές φορές με επιταγή ή τραπεζική κάρτα που έχουν εθελοντικά τεθεί σε αντίθεση, ψευδώς δηλωθεί ότι έχει χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιείται με δόλιο τρόπο από τον πελάτη, παρά την παράδοση της παραγγελίας, θα οδηγήσει συστηματικά σε καταγγελία για απάτη, και στη συνέχεια ένα αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο, με την κατάσχεση ενός δικαστικού υπαλλήλου.

ΆΡΘΡΟ 8 - ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Τα προϊόντα συσκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα μεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία των προϊόντων κατά την παράδοση. Πρέπει να τηρείτε τα ίδια πρότυπα αν απαιτείται να μας επιστρέψετε προϊόντα.

Για το σκοπό αυτό, καλείστε να επιστρέψετε το προϊόν που δεν είναι κατάλληλο στην αρχική του συσκευασία (ή σε ισοδύναμη συσκευασία).

Οι συσκευασίες δεν αναλαμβάνονται από τον μεταφορέα. Εάν, ωστόσο, ο διανομέας θέλει να σας τα επιστρέψει μετά από αίτησή σας και χωρίς τη συγκατάθεσή μας, θα σας ζητηθεί να χρεώσετε την μεταφορά.

ΆΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΆΔΟΣΗ

Για να μάθετε όλα τα βήματα της παράδοσης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε "παράδοση" το τμήμα της ιστοσελίδας μας ή κάνοντας κλικ ορίστε.

α) Κόστος παράδοσης

Τα έξοδα αποστολής, που αναφέρονται στη σελίδα περίληψης πριν από την πληρωμή της παραγγελίας σας, ποικίλλουν ανάλογα με το βάρος, το μέγεθος, την ευθραυστότητα των ειδών σας και τη γεωγραφική σας θέση (τόπος παράδοσης). .

Μπορεί να προστίθενται πρόσθετες χρεώσεις στην παραγγελία για κάθε παράδοση σε απομονωμένο ή δύσκολα προσβάσιμο μέρος που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail.

Για οποιαδήποτε εξωτερική παράδοση στην Μητροπολιτική Γαλλία, οι τοπικοί τελωνειακοί ή φόροι χρεώνονται από τον παραλήπτη.

Η διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται από τον πελάτη μπορεί να διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης.

β) Χρόνος αποστολής και παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα παραγγελθέντα Προϊόντα, την ποσότητα των παραγγελθέντων Προϊόντων και τη διαθεσιμότητα του Προϊόντος.

Τα προϊόντα είναι:

- Ή σε αποθέματα
Κατά μέσο όρο, για όλες τις παραγγελίες σε αποθέματα, η αποστολή γίνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πληρωμής σας. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα σε αποθέματα απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης (ντουλάπα, παράθυρο, καναπέ...). .
Οι χρόνοι αποστολής για κάθε προϊόν αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.
Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας αποσταλεί αυτόματα όταν τα Προϊόντα αποσταλούν, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έντυπο εγγραφής είναι σωστή.
Ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 έως 48 ωρών για ένα ραντεβού. Θα τον συναντήσεις μια μέρα για την παράδοση (από δευτέρα έως παρασκευή).

Προσοχή: Για πληρωμή σε 4x (ΚΤ ή επιταγή), η αποστολή πραγματοποιείται εντός 7 ή 15 εργάσιμων ημερών ανάλογα με το προϊόν, από την αποδοχή και επικύρωση του φακέλου σας.

- Ή με παραγγελία
Ο χρόνος παραγωγής μπορεί να κυμαίνεται από 4 έως 8 εβδομάδες κατά μέσο όρο και έως 6 μήνες για ειδικές παραγγελίες (εκτός προτύπου) για τα οποία ο μέσος χρόνος μεταφοράς κυμαίνεται μεταξύ 7 και 15 εργάσιμων ημερών.
Αυτό είναι ένας μέσος όρος, μερικές φορές το χρονικό όριο είναι μεγαλύτερο ή πολύ μικρότερο. Όλες οι εκτιμήσεις χρόνου που δίνονται κατά τη στιγμή της επικύρωσης και της επιβεβαίωσης της παραγγελίας υπόκεινται σε αλλαγές.
Εάν αλλάξουμε τον χρόνο παράδοσης, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας αποσταλεί αυτόματα όταν τα Προϊόντα αποσταλούν, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο έντυπο εγγραφής είναι σωστή.

Ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 24 έως 48 ωρών για ένα ραντεβού. Θα τον συναντήσεις μια μέρα για την παράδοση (από δευτέρα έως παρασκευή).

Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εάν ο αγοραστής είναι ενήμερος για τις υποχρεώσεις του έναντι του πωλητή.

Royal Art Palace International δεν ευθύνεται για καθυστέρηση παράδοσης λόγω του μεταφορέα.

Οι χρόνοι αποστολής που αναφέρονται στον ιστότοπο δεν μπορούν να εγγυηθούν κατά τη διάρκεια των περιόδων πώλησης και προώθησης. Μπορούν να αυξηθούν από 7 σε 15 εργάσιμες ημέρες.

γ) Μερική παράδοση

Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες ημερομηνίες διαθεσιμότητας των Προϊόντων μιας Παραγγελίας διαφέρουν, έχετε τη δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να μας ζητήσετε να διαιρέσουμε την παράδοση. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητηθεί πρόσθετο κόστος παράδοσης.
Θα σας στείλουμε το ποσό του επιπλέον κόστους μέσω email. Μετά την αποδοχή και την πληρωμή αυτού του πρόσθετου κόστους, θα προχωρήσουμε στην αποστολή των αντικειμένων στο απόθεμα σύμφωνα με τους προαναφερθέντες χρόνους.
Ελλείψει αιτήματος διαχωρισμένης παράδοσης, η παράδοση πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία διαθεσιμότητας όλων των παραγγελθέντων προϊόντων και στην συνδυασμένη τιμή μεταφοράς που αναφέρεται κατά τη στιγμή της Παραγγελίας.

d) Μέθοδος παράδοσης

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας.

Οι παραδόσεις γίνονται στους πρόποδες του κτιρίου και στην άκρη της ιδιοκτησίας. Η εταιρεία μεταφοράς που σας παραδίδει τα αντικείμενα σας δεν είναι σε καμία περίπτωση υπηρεσία μετακόμισης ή εγκατάστασης στο σπίτι.
Αν θέλετε παράδοση επάνω, θα πρέπει να κάνετε γραπτή αίτηση. Θα ζητήσουμε από τον μεταφορέα μας να προετοιμάσει μια προσφορά.
Κάθε παράδοση που προκύπτει εκτός αυτού του πλαισίου και πραγματοποιείται χωρίς τη γραπτή μας συμφωνία θα υπόκειται σε πρόσθετη παροχή που θα σας χρεωθεί.

Μόλις λάβετε τα αντικείμενα σας, πρέπει να ελέγξετε αμέσως την κατάσταση τους και τη συμμόρφωσή τους με την εντολή. Σε περίπτωση που το πακέτο ή το περιεχόμενό του είναι κατεστραμμένο ή δεν είναι σύμφωνο με την αρχική παραγγελία, ο αγοραστής πρέπει να το απορρίψει αμέσως, να το καταστήσει σαφές από τον μεταφορέα και να σημειώσει στο αγαθό του μεταφορέα τον λόγο της άρνησης.

Προσοχή: Η τέλεια εξωτερική όψη δεν είναι απολύτως ένας επιτακτικός έλεγχος της κατάστασης του περιεχομένου που λαμβάνεται.

ε) Δυσκολία/Αδύναμη παράδοση

Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη κατά τη διάρκεια της παράδοσης, παρά το ραντεβού, ο μεταφορέας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να προγραμματίσει ένα δεύτερο ταξίδι ή να επικοινωνήσει με τον πελάτη Royal Art Palace για να έρθει σε επαφή με τον πελάτη. Επομένως, το πακέτο μπορεί να παρουσιαστεί για δεύτερη φορά, κατόπιν ραντεβού, στο σπίτι του πελάτη.
Εάν ο πελάτης δεν απαντά σε μηνύματα και κλήσεις Royal Art Palace εντός 7 ημερών, εάν δεν επικοινωνήσει με τον μεταφορέα ή δεν είναι παρών κατά τη δεύτερη διέλευση του μεταφορέα, τα προϊόντα επιστρέφονται συστηματικά στην Royal Art Palace. .
Η παράδοση δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω αποτυχιών του πελάτη, δαπανών μεταφοράς (επιστροφή του δέματος στις αποθήκες μας), την αποθήκευση των εμπορευμάτων και τα συναφή έξοδα (δαπάνες παρουσίασης, ανακοίνωση θλίψης) και τέλη επαναπαραδόσεως θα χρεώνονται από τον πελάτη. Τα τέλη αυτά χρεώνονται στον πελάτη κατά την έκδοση της παραγγελίας.

Αν το δέμα σας δεν μπορούσε να παραδοθεί γι ' αυτούς πρότυπο παρακάτω: παράδοση σε άλλη διεύθυνση από αυτή που αναφέρεται στο έντυπο παραγγελίας χωρίς συμφωνία από μέρους μας ή μετά την αποστολή, εσφαλμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, κωδικό πόρτας...), ο πελάτης ενημερώνεται αλλά δεν απαντά , τέλη (επισκόπηση του πόνου, έξοδα επιστροφής, αποθήκευση, παρουσίαση) η ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων ή θα σας ζητηθεί (d) παράδοση της παραγγελίας σας.

Για χώρες που υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα: Εάν δεν δεχτείτε το πακέτο(σ) και έχετε επιστρέψει σε εμάς λόγω έλλειψης ταξιδιού στο γραφείο μεταφορών μετά από τελωνειακή διέλευση, θα σας χρεωθεί αυτόματα το τέλος επιστροφής. Μετά την παραλαβή των αγορών σας στις εγκαταστάσεις μας, η επιστροφή θα γίνει εντός 14 ημερών.

f) Συμμόρφωση του προϊόντος

Σας καλούμε να ανοίξετε και να ελέγξετε την παραγγελία σας την ημέρα της παράδοσης και να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα και τα συστατικά ενός προϊόντος δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι τα παραδοθέντα προϊόντα σας φτάνουν σε άριστη κατάσταση πριν υπογράψετε το δελτίο παράδοσης.

Σε περίπτωση πτήσης, σημειώστε σαφείς και ακριβείς προφυλάξεις στο κουπόνι παράδοσης του μεταφορέα.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί και προσδιοριστεί ζημία μεταφοράς (λεπτομερείς και περιστασιακές επιφυλάξεις) κατά τη στιγμή της παράδοσης, γραπτώς στο δελτίο παράδοσης του μεταφορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απαίτηση και δεν ζητείται επιστροφή.

Προσοχή:
Αναφορά"Υποκείμενη στην αποκλεισμό...", , "Αποσυσκευή μετά την παράδοση" κλπ. .ναι . δεν έχουν καμία νομική αξία και δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση εάν τα στοιχεία αυτά σημειώνονται κατά την παραλαβή τους.

Δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα των μεταφορών "Πουτάνα στο ύφασμα, αντικείμενο λιγότερο όμορφο από τη φωτογραφία, πολύ χαμηλό..." δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασίας διαφοράς με τον μεταφορέα.

Αν τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για άλλους πρότυπο αν η αποστολή του πακέτου απορρίπτεται αμέσως από τον μεταφορέα και επικοινωνείτε μαζί μας αμέσως. Εάν δεν αρνηθείτε τα εμπορεύματα κατά την παράδοση, η επιστροφή του προϊόντος στις αποθήκες μας θα είναι εις βάρος σας. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να μας επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία ή σε ισοδύναμη συσκευασία εντός 14 ημερών.

g) Αίτηση

Όλες οι αξιώσεις που αφορούν ελάττωμα του παραδοθέντος εμπορεύματος που οφείλεται σε βλάβη κατά τη μεταφορά, ανακρίβεια των ποσοτήτων ή σφάλμα που θα είχαμε κάνει στην αίτηση πρέπει να υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στον μεταφορέα εντός τριών περιόδων (3) 7 εργάσιμες ημέρες (επτά) το δικαίωμα απαίτησης παύει να αποκτάται.

Θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε μια φωτογραφία των κατεστραμμένων τμημάτων για να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει επιστροφή ζημιών, θα μπορέσουμε να το πράξουμε μόνο όταν αποδειχθεί η ευθύνη του εν λόγω μεταφορέα. Για να γίνει αυτό, ο παραλήπτης του πακέτου πρέπει να μας στείλει μέσα σε 36 ώρες (φωτογραφίες, εξηγήσεις...) εκτός εάν οι προαναφερθείσες επιφυλάξεις έχουν καταχωριστεί σωστά στο δελτίο παράδοσης. Μετά αποζημίωση από τον μεταφορέα, θα κάνουμε την επιστροφή.

h) Αργημένη παράδοση

Η καθυστέρηση στην παράδοση που δεν οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή στο γεγονός του πελάτη, μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της πώλησης από τον πελάτη. Μετά την αποστολή πρώτης επιστολής με δήλωση παραλαβής στην Εταιρεία για να ενημερωθεί για την καθυστέρηση της παράδοσης, ο πελάτης θα παραιτηθεί από την παραγγελία εάν η παράδοση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με συστημένη επιστολή με δήλωση παραλαβής, θα επιστρέψει τα προϊόντα εάν έχουν παραδοθεί.

Θεωρείται περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την εκφόρτωση Royal Art Palace International η επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη σημασία που αποδίδει στην προώθηση της απασχόλησης.

Ο πελάτης αποζημιώνεται πλήρως εντός 14 ημερών, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή ζημίας.

Η μη παράδοση θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη λύση της σύμβασης πώλησης.

Εάν είστε αγοραστής από μια χώρα που υπόκειται σε τελωνείο και η παράδοση στο σπίτι σας δεν είναι δυνατή επειδή πρέπει να πάτε στο γραφείο του μεταφορέα ή σε τελωνείο για να πληρώσετε τελωνειακά τέλη ή να υπογράψετε έντυπα τελωνειακής διασάφησης ή άλλα, Royal Art Palace International, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρόσθετες προθεσμίες.

ι) Μεταφορά κινδύνου

Η μεταβίβαση των κινδύνων απώλειας και βλάβης των Προϊόντων πραγματοποιείται κατά την παράδοση και παραλαβή των Προϊόντων από τον Πελάτη.

ΆΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ/ ΕΥΘΎΝΗ

α) Πεδίο εφαρμογής της εγγύησης

Τα προϊόντα είναι εγγυημένα για περίοδο 2 ετών από την παράδοση για δομές, ψεκαστήρια, αφρούς, επικαλύψεις.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, Royal Art Palace International αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανταλλάσσει προϊόντα τα οποία αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά από τις υπηρεσίες της.
Τα προϊόντα που ανταλλάσσονται είναι εγγυημένα για την υπόλοιπη περίοδο.

Εξαιρούνται από την εγγύηση:

  • βλάβη του προϊόντος λόγω φυσιολογικής φθοράς, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της λειτουργίας, της σύνθεσης και της τιμής του·;
  • ελαφρές διαφορές στα προϊόντα , όπως ορίζονται στο άρθρο 3α·;
  • τυχόν ελαττώματα του προϊόντος που ενδέχεται να προκύψουν από βλάβη κατά τη μεταφορά·;
  • τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά έντονα, ιδίως για μη ιδιωτικούς σκοπούς(ε) κακό(ε) εγκατάσταση, αποθήκευση, αποθήκευση ή τοποθέτηση (μη συμμόρφωση με τις οδηγίες κατασκευής), έλλειψη συντήρησης, κακή χρήση ή χρήση μη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρήση (μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συντήρησης και συντήρησης), τροποποιήσεις ή επισκευές του αγοραστή ή τρίτου, ζημιές που προκλήθηκαν από εξωτερικά αντικείμενα (αντικείμενο τοποθετημένο με υπερβολικό βάρος σε έπιπλα που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση), εκδηλώσεις σε εξωτερικό χώρο, όπως ατυχήματα, σοκ, πυρκαγιές, βανδαλισμός, ζημιές από νερό, φυσικό ή τεχνητό φως (σε περίπτωση αποχρώσεως ή ρωγμήσεως της επίστρωτης και ξύλινης δομής), θερμικό σοκ από έκθεση κοντά σε πηγή θερμότητας ή θέρμανσης (σε περίπτωση παραμόρφωσης του ξύλου ή ρωγμάτωσης του επικαλυμμένου), φυσικές καταστροφές, ή άσχημο καιρό.

β) Υπηρεσία μετά την πώληση

Οι απαιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της εγγύησης πρέπει να μας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία μετά την πώληση:contact[at]royalartpalace.com. .

Τα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να επιστρέφονται ολοκληρωμένα, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία (ή ισοδύναμη συσκευασία) μετά την εξέταση της καταγγελίας από την υπηρεσία Royal Art Palace International.

Εάν η επιστροφή του προϊόντος(σ)(σ) τα έξοδα αποστολής του σπιτιού σας στις αποθήκες μας θα είναι στα έξοδά σας. Από την άλλη πλευρά, εμείς θα αναλάβουμε την επανα κράτηση του προϊόντος(σ)(σ) στο σπίτι σου.

γ) Νομικές εγγυήσεις

Τα προϊόντα παρέχονται με εγγύηση κατά πιθανών ελλείψεων συμμόρφωσης και κρυφών ελαττωμάτων υπό τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του κώδικα κατανάλωσης (Τέχνη. Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. ΑΡΙΘΜΌΣ) και του Αστικού Κώδικα (Άρθρα 1641 και 1648). .

d) Υπευθυνότητα

Η ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να ανακύψει σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ακατάλληλης εκτέλεσης της σύμβασης λόγω είτε του γεγονότος του αγοραστή είτε του ανυπέρβλητου και απρόβλεπτου γεγονότος τρίτου μέρους της σύμβασης ή της ανωτέρας βίας.

Καμία ειδική ρύθμιση για τη χώρα παράδοσης και/ή αναζήτησης της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιταχθεί στην Εταιρεία.

Ευθύνη για Royal Art Palace International για τα παραδοθέντα Προϊόντα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εφαρμοστέων συμβατικών ή νομικών εγγυήσεων, περιορίζεται στην τιμή των ελαττωματικών ή μη συμβατών Προϊόντων. Royal Art Palace International δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποζημίωση έμμεσης ζημίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ζημίας που υπέστη ο αγοραστής ή τρίτος.

ΆΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Η σχέση μεταξύ αγοραστών και Royal Art Palace International, οι παραγγελίες που διατίθενται στον ιστότοπο διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφοράς που δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, κάθε δικαστική προσφυγή υπόκειται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 της ΚΑΠ*, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμόδιων δικαστηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της έδρας της JPSA DECO/Royal Art Palace International, ανεξάρτητα από την πλειοψηφία των εναγομένων ή την προσφυγή για εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, οι διαδικασίες συντηρητικής προστασίας αναφέρονται ή καλούνται.

ΆΡΘΡΟ 12 - ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ

α) Πνευματική ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Royal Art Palace International συμπεριλαμβανομένων ιδίως λογότυπων, καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σχεδίων, μοντέλων ή πινάκων αποτελούν έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή ή η αναπαραγωγή, ολικής ή μερικής, του παρόντος δικτυακού τόπου απαγορεύεται επομένως χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση των κατόχων αυτών των δικαιωμάτων και θα συνιστούσε παράβαση που τιμωρείται από τις διατάξεις του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή αδικία που μπορεί να οδηγήσει σε αστική ευθύνη για τους παραβάτες των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Royal Art Palace και Royal Art Palace International είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα.

β) Ευθύνη των χρηστών

Πλοήγηση στον ιστότοπο https://www.royalartpalace.com/el/ είναι αποκλειστικά ευθύνη των χρηστών. Royal Art Palace International δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες, σφάλματα, ιούς υπολογιστών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνεχή πρόσβαση στον ιστότοπό της ή για δυσλειτουργίες στην εγκατάσταση του υπολογιστή του χρήστη που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μετά την πρόσβαση. στην περιοχή. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποκατάσταση άμεσων ή έμμεσων ζημιών που θα μπορούσαν να συνδέονται με τη χρήση, την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή τη λήψη στοιχείων που αποθηκεύονται στον ιστότοπο (εικόνες, μηνύματα, βίντεο αρχεία...).

γ) Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων και GDPR

Royal Art Palace International αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες για εσάς με το αυστηρότερο απόρρητο. Κατά τη διάρκεια των αγορών σας, σας ζητάμε μόνο βασικές πληροφορίες και απαγορεύουμε οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων που κοινοποιούνται στον ιστότοπο για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την ποιοτική επεξεργασία και την προσεκτική παρακολούθηση των σχέσεων μας με τους πελάτες. Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, που συμπληρώνεται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΕ) Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του (ΑΕΠ), έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν.
Ο φάκελος του πελάτη μας αναφέρεται στην Εθνική Επιτροπή Πληροφοριών και Ελευθεριών.

Για κάθε αίτηση, είναι σκόπιμο να απευθύνεται contact[at]royalartpalace.com.

ΆΡΘΡΟ 13 - ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την ολική ή μερική μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εάν η μη εκπλήρωση αυτή οφείλεται στο συμβάν ή στην εμφάνιση στοιχείου ανωτέρας βίας, όπως, μεταξύ άλλων, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, έλλειψη πρώτων υλών, απεργία μεταφορών, μερική ή ολική απεργία, πόλεμος, πανδημία, απαγόρευση κυκλοφορίας ή αποκλεισμός. Το συμβαλλόμενο μέρος που έχει πληγεί από τέτοιου είδους γεγονότα ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός πέντε μηνών από τη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας (5) εργάσιμες ημέρες από την εκδήλωση του γεγονότος. Η προθεσμία αυτή αποκλείεται εάν ο λόγος της ανωτέρας βίας είναι δημόσιος και εφόσον η κατάσταση συνεχίζεται.

Τα μέρη συμφωνούν ότι θα πρέπει να διαβουλεύονται το συντομότερο δυνατόν για να καθορίσουν από κοινού τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση της εντολής κατά την περίοδο ανωτέρας βίας.

Εάν η περίπτωση ανωτέρας βίας έχει διάρκεια μεγαλύτερη από μία (1) μήνα Royal Art Palace International μπορεί να μην τιμήσει την εντολή, σε βάρος Royal Art Palace International να επιστρέψει στον αγοραστή, ενδεχομένως, τα ποσά που κατέβαλε για την εν λόγω παραγγελία.

ΆΡΘΡΟ 14 - ΡΉΤΡΑ ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις προβάλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής και αποκτάται αυτόματα χωρίς νομικές διατυπώσεις.

ΆΡΘΡΟ 15 – ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΉ

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης καθώς και οι τιμές εγκρίνονται και αποδέχονται ρητά από τον αγοραστή, ο οποίος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι τους γνωρίζει πλήρως και, ως εκ τούτου, παραιτείται από το δικαίωμα να επικαλείται οποιοδήποτε αντίθετο έγγραφο και, ιδίως, τους δικούς του γενικούς όρους αγοράς, η πράξη αγοράς συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης.

ΆΡΘΡΟ 16 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας μας, είτε να μας στείλετε ένα email στο contact[at]royalartpalace.com ή καλέστε μας στο: +33 (0)4.68.70.27.13 δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 a.m. μέχρι τις 12:00 p.m. / Στις 2:00 p.m. στις 6:00 p.m. UTC+1.

Τελευταία ενημέρωση: 6η Δεκεμβρίου 2018