Promocje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (CGV)

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i użytkowania regulują wszelkie korzystanie z witryny i oferowanych tam usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia, w całości lub w części, ogólnych warunków sprzedaży oraz warunków użytkowania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Data ostatniej modyfikacji naszych warunków jest wyświetlana na dole tej strony.

Kontynuując korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian, wyrażasz zgodę na nowe warunki.

Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie tej strony w celu sprawdzenia, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany w warunkach i, jeśli to konieczne, zanotowanie ich.

SEKCJA 1 - ZAKRES

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (tutaj-po " REGULAMIN ") mają zastosowanie wyłącznie do internetowej sprzedaży produktów firmy JPSA DECO  /Royal Art Palace International, na stronie internetowej „ https://www.royalartpalace.com/pl/ ".

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie umowy sprzedaży internetowej produktów firmy JPSA DECO / Royal Art Palace International z siedzibą pod adresem 1B Rue du Port, 11100 Narbonne, Francja i zarejestrowany w RCS w Narbonne pod numerem: 531450278, nabywcom posiadającym cechy konsumentów (ci-po „Klient”) i stanowią wraz z formularzem zamówienia dokumenty umowne wiążące strony, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów, prospektów, katalogów lub zdjęć produktów, które mają jedynie charakter informacyjny.

Warunki są udostępniane klientom na tej stronie, gdzie można się z nimi bezpośrednio zapoznać.

Zalecamy poświęcenie czasu na zapoznanie się z OWH, ponieważ regulują one stosunki umowne związane z korzystaniem z naszej witryny i oferowanych tam usług. Zaznaczając odpowiednie pole podczas składania zamówienia, oświadczasz, że zapoznałeś się z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i je akceptujesz.

Wszelkie zamówienia wykonane na stronie internetowej wymagają, aby klient z wyprzedzeniem i bez zastrzeżeń akceptował CGV jako całość.W przypadku sprzeczności z warunkami i warunkami CGV, klient nie może korzystać ze strony internetowej.

Zamówienia w serwisie mogą składać wyłącznie osoby prawne zdolne do zawierania umów dotyczących produktów oferowanych do sprzedaży w serwisie. Składając zamówienie Klient oświadcza, że ​​posiada pełną zdolność do czynności prawnych do przestrzegania Ogólnych Warunków Sprzedaży, złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

ARTYKUŁ 2- DEFINICJE

Terminy i wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają znaczenie wskazane poniżej-po (liczba pojedyncza lub mnoga) :

- " Ogólne warunki sprzedaży lub CGV » : wyznaczyć ten dokument,

- " Zamówienie » : oznacza zamówienie klienta na jeden lub więcej produktów złożone za pośrednictwem strony internetowej,
- " Strona internetowa » : oznacza stronę internetową dostępną pod danym adresem https://www.royalartpalace.com/pl/

- " Produkt » : oznacza produkt oferowany do sprzedaży na stronie internetowej,
- " Klient » : oznacza osobę fizyczną będącą pełnoletnim konsumentem, która korzysta ze strony internetowej i nabywa jeden lub więcej produktów na własne potrzeby za pośrednictwem strony internetowej, po uprzednim przestrzeganiu Ogólnych Warunków Sprzedaży.
- "Firma»: odnosi się do firmy JPSA DECO / Royal Art Palace International

SEKCJA 3- PRODUKTY

a) Opis produktów

W naszej Witrynie każdy Produkt dostępny do zakupu jest opisany na stronie konkretnego produktu. Staramy się jak najwierniej przedstawić wszystkie cechy Produktów za pomocą zdjęć i opisu.

Przed dokonaniem zamówienia zachęcamy do dokładnego zbadania opisów i cech produktu.

Mogą istnieć różnice między dostarczonymi Produktami a przedstawionymi na Stronie lub w katalogu, głównie w przypadku Produktów rzemieślniczych, dla których nie można w pełni zapewnić jednorodności produkcji. Różnice te, jako że nie dotyczą zasadniczych cech Produktów i nie wpływają na ich jakość, nie mogą uzasadniać anulowania Zamówienia lub odmowy dostawy.

Perfekcyjna prezentacja Produktów w Serwisie i/lub w katalogach, których nie można zagwarantować, w szczególności ze względu na różnice w oddawaniu kolorów przez oprogramowanie do przeglądania Internetu i/lub wyświetlać monitory, Royal Art Palace International nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność zdjęć pojawiających się na Stronie.

Fotografie ilustrujące Produkty nie stanowią dokumentu umownego. Jeśli zostaną wprowadzone błędy, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności Royal Art Palace International nie może być zaangażowany.

Ważny:
- Drewniane meble wykonane ręcznie przez naszych rzemieślników mogą pracować przy wahaniach temperatury, wilgotności i nieznacznie pękać. Drewno to żywy materiał.

- Skóra bydlęca, a także kolor i żyłki kulek mogą się różnić w zależności od produktu.

-Meble z kutego żelaza muszą być lakierowane przed każdą ekspozycją na zewnątrz.

b) Warunki użytkowania

Przedmioty i meble sprzedawane w Witrynie Royal Art Palace International są przeznaczone do użytku w ramach normalnego i prywatnego użytku, każde użycie, które jest zbyt intensywne, nietypowe i nieprzeznaczone do tego celu, nie będzie skutkowało objęciem gwarancją, rekompensatą finansową ani wymianą.

ARTYKUŁ 4- CENA

Cena jest płatna w całości po potwierdzeniu Zamówienia.

Wszystkie nasze ceny są podane w euro (€), zawierają wszystkie podatki (TTC), a także obowiązujące koszty dostawy (w zależności od wagi paczki, adresu dostawy i wybranego przewoźnika lub środka transportu).

Ceny obejmują w szczególności podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu zamówienia.Każda zmiana obowiązującej stawki może mieć wpływ na cenę produktów od daty wejścia w życie nowej stawki.Wskaźnik VAT jest wyrażony w procentach wartości sprzedanego produktu.

Ceny inne niż te wymienione w euro są wskazujące, a nie umowne.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie, gwarantując jednocześnie zastosowanie ceny obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.

SEKCJA 5- ZAMÓWIENIE

a) Kroki zamówienia

Aby złożyć Zamówienie, należy wybrać wybrany Produkt(y), klikając dany Produkt(y) i wybierając żądane cechy i ilości. Po wybraniu Produktu, Produkt zostaje umieszczony w Twoim koszyku.

Po wybraniu Produktów i umieszczeniu ich w koszyku należy kliknąć w koszyk i sprawdzić poprawność zawartości złożonego zamówienia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaniesz poproszony o podanie swojej tożsamości lub zarejestrowanie się w naszej Witrynie.

Po sprawdzeniu zawartości koszyka i identyfikacji / zarejestrowany, formularz online zostanie automatycznie wypełniony i podsumuje cenę, obowiązujące podatki oraz, jeśli dotyczy, koszty dostawy. Zachęcamy do sprawdzenia treści Zamówienia (w tym ilości, cech i referencji zamówionych Produktów, adresu rozliczeniowego i dostawy oraz ceny) przed zatwierdzeniem treści.

Złożone Zamówienia muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia. Dostępna jest sekcja „komentarze”, nie wahaj się jej wypełnić, aby przekazać nam wszelkie dodatkowe informacje, które uznasz za niezbędne.

Wszystkie informacje wymagane na stronie przed zatwierdzeniem zamówienia muszą być wypełnione dokładnie i dokładnie.

Przed kliknięciem przycisku Potwierdź zamówienie » masz możliwość sprawdzenia szczegółów swojego zamówienia i jego całkowitej ceny oraz powrotu do poprzednich stron w celu poprawienia błędów lub ewentualnej modyfikacji zamówienia (zgodnie z art. 1369-5 kodeksu cywilnego).

Będziesz kontynuować zamówienie, wybierając sposób transportu do dostarczania Twoich produktów.Możesz przejść do następnego kroku tylko wtedy, gdy wybierzesz pole CGV.

Później możesz dokonać płatności za produkty, wybierając sposób płatności, który będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni i postępując zgodnie z instrukcjami strony.

Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia i dokonanie płatności.

Każdy Produkt będący częścią tego samego zamówienia, który nie pojawia się w e-e-mail potwierdzenia zamówienia, który wysłaliśmy do ciebie nie będzie częścią niniejszej umowy.

Ważny:
Przed złożeniem Zamówienia w naszej Witrynie Twoim obowiązkiem jest zweryfikowanie i określenie pełnej zdolności do odbioru Produktów. Musisz również upewnić się, że zamówiony Produkt może zostać dostarczony na Twój adres bez żadnych problemów. W przeciwnym razie musisz poinformować nas telefonicznie lub e-mailem, abyśmy mogli podjąć wszelkie niezbędne działania u naszego przewoźnika. W przypadku poważnych trudności z dostawą może być wymagana dodatkowa opłata za dostawę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędem w adresie dostawy lub numerze telefonu. Wszelkie dodatkowe opłaty lub koszty związane z komplikacjami, opóźnieniami lub zwrotami przesyłek ponosi Klient.

b) Modyfikacja Zamówienia

Wszelkie zmiany (w tym zmiany adresu wysyłki, nazwiska, numeru telefonu lub innych szczegółowych informacji) zamówienia po potwierdzeniu zamówienia-ci przez nasze usługi, podlega naszej akceptacji.

Poinformujemy Cię wówczas, czy jest to możliwe i jakie będą zmiany oraz dodatkowe koszty.

c) weryfikacja zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, aw szczególności, jeśli zamówione ilości Produktów są nienormalnie wysokie dla kupujących będących konsumentami lub w przypadku problemów z płatnością.

Składając zamówienie na Stronie Royal Art Palace International, Klient zobowiązuje się dostarczyć nam wymagane uzasadnienie.W przypadku braku przekazywania żądanych informacji w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, przedmiotem weryfikacji.

Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy wyświetlona (i zapłacona przez Klienta) cena jest niedokładna lub śmieszna z powodu awarii technicznej lub komputerowej.

d) Anulowanie Zamówienia

Możesz wysłać nam prośbę o anulowanie e-mailem na następujący adres: contact[at]royalartpalace.com. .

Jednakże każdy zadatek wpłacony (czekiem, kartą płatniczą w ratach lub w inny sposób) uważa się za przyznany w przypadku chęci anulowania Zamówienia, a to z uwagi na fakt wyprodukowania i/lub rezerwacji towaru.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby Klienta o anulowanie.

SEKCJA 6 - KONTRAKT

a) Zawarcie umowy

Zamówienie nie zostanie uznane za ostateczne, dopóki nie prześlemy Ci e-wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a sprzedaż Produktu(ów) zostanie uznana dopiero po zapłaceniu odpowiedniej ceny przez Klienta.

b) Archiwizacja i dowód

Archiwizacja korespondencji, zamówień i faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiły wierną i trwałą kopię.

Te komunikaty, zamówienia zakupu i faktury mogą być przedstawiane jako dowód zawarcia umowy.

c) Wycofanie

Każdego dnia pracujemy, aby dostarczać Ci Produkty, które łączą w sobie najlepszą jakość z najlepszą ceną i zależy nam, abyś był zadowolony z Produktu zamówionego na naszej Stronie.

Przypominamy jednak, że jeśli chcesz zwrócić nam swoje Produkty, masz (w zastosowaniu artykułu L.121-20 Kodeksu Konsumenckiego) 14 dni kalendarzowych (w tym niedziele i święta) od daty otrzymania Zamówienia do odstąpienia od umowy.

Przede wszystkim musisz bezwzględnie poinformować naszą obsługę klienta, wysyłając e-mail-e-mail na poniższy adres : contact[at]royalartpalace.com.

Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia wiąże się dla niego z obowiązkiem zwrotu na jego koszt Produktów, których Zamówienie zostało anulowane w terminie 14 dni.

Po otrzymaniu Produkty zostaną sprawdzone, a nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą.

W przypadku zwrotu gwarantujemy zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały dokonane przez Państwa płatność, w terminie krótszym lub równym 14 dniom od dnia otrzymania zwracanej przesyłki, zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Konsumenta art. L121-21-4). Koszty dostawy są zwracane proporcjonalnie do zwracanych przez Klienta przedmiotów.

Zwracane Produkty muszą dotrzeć do nas w idealnym stanie. W szczególności należy je zwrócić w oryginalnym opakowaniu, czystym i nienaruszonym lub w opakowaniu o wystarczającej jakości, aby umożliwić ich transport do naszych magazynów bez uszkodzeń. Produkty nie mogą być używane.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy za produkt uznany za nienadający się do odsprzedaży.

Prawo do odstąpienia jest wyłączone: w przypadku specjalnego zamówienia towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanego lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub ulegają zepsuciu.

SEKCJA 7 - ZAPŁATA

a) Sposoby płatności

Oferujemy różne metody płatności (karta kredytowa, karta kredytowa 4 razy, PayPal, czek, przelew bankowy). Wszystkie szczegóły znajdziesz w sekcji „bezpieczne płatności” na naszej Stronie Internetowej lub klikając tutaj.

Do płatności kartą kredytową używamy jednego z najbezpieczniejszych systemów dostępnych w Internecie, protokołu SSL (Bezpieczna warstwa gniazd) w połączeniu z szyfrowaniem w celu ochrony wszystkich cennych danych związanych z Twoją płatnością.

Płatności czekiem lub przelewem bankowym należy dokonać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, aby zagwarantować dobrą dostępność produktów i cen.

Do płatności ratalnych: Kredyt zobowiązuje Cię i musi zostać spłacony. Sprawdź swoją zdolność do spłaty przed zobowiązaniem.

Opłata Zamówienia przez Klienta jest nieodwołalna, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy.

Żadne płatności za pobraniem nie będą akceptowane, niezależnie od powodu.

Jak tylko zapłacisz za zamówienie, otrzymasz e-mail-e-mail od nas potwierdzający sprzedaż, dostępność Produktu oraz przewidywany średni termin dostawy.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetworzenia transakcji z dowolnego powodu lub odmowy świadczenia usług komukolwiek w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za odmowę przetworzenia transakcji lub zawieszenie jakiejkolwiek transakcji po rozpoczęciu przetwarzania.

b) Zwłoka w zapłacie i zatrzymanie tytułu

Zamówione produkty pozostają własnością Spółki do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

Za wyraźną zgodą i z wyjątkiem odroczenia udzielonego przez Spółkę, każde zwłoka lub opóźnienie w płatności spowoduje natychmiastową płatność jakiejkolwiek pozostałej do zapłaty kwoty, niezależnie od terminu płatności, bez żadnych formalności lub uprzedniego formalnego wezwania, zapłata przez Klienta opóźnionej płatności odsetki w wysokości trzykrotności obowiązującej stopy odsetek ustawowych (stawka ta będzie aktualizowana zgodnie z obowiązującymi tekstami i warunkami finansowymi) oraz wypłatę ryczałtowego odszkodowania za koszty odzyskiwania należności ustalonego na 40 euro.

W przypadku dostawy i braku płatności Firma ma prawo dochodzić własności zamówionych produktów, przy czym klient wyraża zgodę na zwrot niezapłaconego Produktu, ponosząc wówczas wszelkie koszty.

W przypadku płatności ratalnych czekiem lub kartą płatniczą, które zostały dobrowolnie zakwestionowane, fałszywie zadeklarowane jako zagubione, skradzione lub oszukańczo wykorzystane przez Klienta, pomimo dostarczenia Zamówienia, będą systematycznie stanowić podstawę do reklamacji oszustwa, następnie wezwania do właściwy sąd, ze skierowaniem do komornika.

SEKCJA 8 - OPAKOWANIE

Produkty pakowane są zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony Produktów podczas dostawy. Musisz przestrzegać tych samych standardów, jeśli musisz zwrócić nam Produkty.

W tym celu prosimy o zwrot nieodpowiedniego Produktu w oryginalnym opakowaniu (lub w równoważnym opakowaniu).

Opakowania nie są odbierane przez przewoźnika. Jeśli jednak dostawca przyjedzie odebrać je od Ciebie na Twoją prośbę i bez naszej zgody, zostaniesz poproszony o pokrycie kosztów związanych z tym odebraniem.

SEKCJA 9 - DOSTAWA

Aby poznać wszystkie etapy dostawy, zapraszamy do zapoznania się z sekcją „dostawa” na naszej Stronie Internetowej lub poprzez kliknięcie tutaj.

a) Koszty dostawy

Koszty dostawy wskazane na stronie podsumowania przed opłaceniem zamówienia różnią się w zależności od wagi, rozmiaru, kruchości produktów i położenia geograficznego (miejsca dostawy).

Do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za każdą zaplanowaną dostawę do odosobnionego lub trudno dostępnego miejsca, które wymaga szczególnej uwagi. W tym przypadku-powiadomimy Cię e-mailem.

W przypadku każdej dostawy poza Francję Metropolitalną wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne ponosi odbiorca.

Adres dostawy wskazany przez Klienta może być inny niż adres rozliczeniowy.

b) Czas wysyłki i dostawy

Czas dostawy może się różnić w zależności od zamawianych Produktów, ilości zamawianych Produktów oraz dostępności Produktu.

Produkty są:

- Albo w magazynie
Średnio dla wszystkich zamówień towarów znajdujących się na magazynie wysyłka realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Jednak niektóre Produkty dostępne na magazynie wymagają dłuższego czasu realizacji (komoda, witryna, sofa itp.).
Czas wysyłki każdego przedmiotu jest podany na naszej Stronie.
Terminy te nie obejmują weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wiadomość e-mail zostanie do Ciebie wysłana automatycznie po wysłaniu Produktów, o ile adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym jest prawidłowy.
Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 do 48 godzin, aby umówić się na spotkanie-tY. Uzgodnicie z nim dzień dostawy (od poniedziałku do piątku).

Uwaga: W ramach płatności w 4 x (CB lub czekiem) wysyłka realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych lub 15 dni roboczych w zależności od Produktu, od momentu akceptacji i zatwierdzenia Twojego pliku.

- Albo na zamówienie
Czas realizacji może wynosić średnio od 4 do 8 tygodni, aw przypadku niektórych zamówień specjalnych (niestandardowych) do 6 miesięcy, do których doliczany jest średni czas wysyłki, który waha się od 7 do 15 dni roboczych.
To jest średnia, czasami opóźnienie jest dłuższe lub odwrotnie znacznie krótsze. Wszystkie szacunki czasu podane w momencie zatwierdzania i potwierdzania zamówienia mogą ulec zmianie.
Jeśli czas dostawy ulegnie zmianie, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Państwem i poinformować o wszelkich zmianach.

Wiadomość e-mail zostanie do Ciebie wysłana automatycznie po wysłaniu Produktów, o ile adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym jest prawidłowy.

Przewoźnik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 do 48 godzin, aby umówić się na spotkanie-tY. Uzgodnicie z nim dzień dostawy (od poniedziałku do piątku).

W każdym przypadku dostawa na czas może nastąpić tylko wtedy, gdy kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego.

Royal Art Palace International nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.

Czasy wysyłki wskazane na Stronie nie mogą być gwarantowane w okresach wyprzedaży i promocji. Można je wydłużyć o 7 do 15 dni roboczych.

c) Podział dostawy

W przypadku, gdy odpowiednie terminy dostępności Produktów Zamówienia są różne, masz możliwość, jeśli chcesz, poprosić nas o podział dostawy. W tym przypadku-tam zostaniesz poproszony o dodatkowy koszt dostawy.
O wysokości dodatkowych kosztów poinformujemy Cię e-mailem. Po zaakceptowaniu i opłaceniu tego dodatkowego kosztu wyślemy produkty znajdujące się w magazynie zgodnie z powyższymi terminami-powyżej.
W przypadku braku żądania dostawy podzielonej, dostawa nastąpi w terminie dostępności wszystkich zamówionych produktów i po cenie transportu zbiorczego, wskazanej w momencie składania Zamówienia.

d) Warunki dostawy

Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Dostawy są u podnóża budynku i na skraju posesji. Firma transportowa, która dostarcza Twoje produkty, nie jest w żaden sposób usługą przeprowadzkową ani instalacyjną.
Jeśli chcesz dostawę na górę, musisz złożyć do nas pisemną prośbę. Poprosimy naszego przewoźnika o wycenę.
Każda dostawa wykraczająca poza te ramy i realizowana bez naszej pisemnej zgody będzie podlegać dodatkowej usłudze, za którą zostanie Państwu wystawiona faktura.

Po otrzymaniu przedmiotów należy niezwłocznie sprawdzić ich stan i zgodność z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona lub niezgodna z pierwotnym zamówieniem, kupujący musi niezwłocznie odmówić jej przyjęcia, zlecić odnotowanie tego przez przewoźnika oraz odnotować przyczynę odmowy na voucherze przewoźnika. Następnie niezwłocznie skontaktować się z naszym klientem praca.

Uwaga: Doskonały wygląd zewnętrzny absolutnie nie zwalnia od bezwzględnego sprawdzenia stanu otrzymanej treści.

e) Trudność/ Brak możliwości dostawy

W przypadku nieobecności Klienta w trakcie dostawy, pomimo umówienia się-przewoźnik skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia drugiego przejazdu lub skontaktuje się Royal Art Palace do kontaktu z Klientem. Pakiet można zatem przedstawić po raz drugi, po wcześniejszym umówieniu-ty, w domu klienta.
Jeżeli Klient nie odpowiada na wiadomości i telefony od Royal Art Palace w ciągu maksymalnie 7 dni, jeśli nie skontaktuje się z przewoźnikiem lub jeśli nie będzie go podczas drugiej wizyty przewoźnika, Produkty będą systematycznie zwracane do Royal Art Palace. .
Ponieważ dostawa nie mogła zostać zrealizowana z powodu wad Klienta, koszty transportu (zwrot przesyłki do naszych magazynów), magazynowania towaru, a także koszty dodatkowe (koszty przedstawienia, wezwania do zapłaty) oraz koszt ponownego-koszt dostawy zostanie obciążony przez Klienta. Koszty te zostaną zażądane od Klienta, kiedy-doręczenie jego Zamówienia.

Jeśli paczka nie mogła zostać dostarczona z następujących powodów: dostawa na adres inny niż wskazany w formularzu zamówienia bez naszej zgody lub po wysyłce, błędne lub niewystarczające dane kontaktowe (telefon, kod do drzwi itp.), powiadomienie klienta, ale brak odpowiedzi; koszty (powiadomienie o opóźnieniu, koszty transportu powrotnego, przechowywanie, prezentacja) mogą zostać potrącone z jakiegokolwiek zwrotu lub zostaną zażądane od Ciebie po (ponownym) dostarczeniu Zamówienia.

Dla krajów podlegających opłatom celnym: Jeśli nie zaakceptujesz paczki i zostaną one nam zwrócone z powodu braku ruchu do biura transportowego po przejściu przez odprawę celną, zostaniesz automatycznie obciążony kosztami zwrotu. Po otrzymaniu zakupów w naszym lokalu, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni.

f) Zgodność produktu

Zapraszamy do otwarcia i sprawdzenia zamówienia w dniu jego dostarczenia oraz do niezwłocznego poinformowania nas o ewentualnych uszkodzeniach powstałych w transporcie. Musisz upewnić się, że wszystkie produkty i części składowe produktu nie zostały uszkodzone. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy dostarczone produkty dotarły do Ciebie w idealnym stanie przed podpisaniem listu przewozowego.

W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy wpisać jasne i precyzyjne zastrzeżenia na dowodzie przewozowym przewoźnika.

W przypadku, gdy szkody transportowe nie zostaną stwierdzone i określone (szczegółowe i szczegółowe zastrzeżenia) w momencie dostawy, w formie pisemnej na dowodzie dostawy przewoźnika, reklamacja nie będzie brana pod uwagę i nie przysługuje zwrot kosztów.

Uwaga:
Wzmianki"Do rozpakowania...", , "Rozpakowanie po dostawie" itp. nie mają absolutnie żadnej wartości prawnej i nie można żądać odszkodowania, jeśli wzmianki te zostaną odnotowane przy odbiorze.

Wzmianki niezwiązane z jakością transportu "Pył na tkaninie, obiekt mniej ładny niż na zdjęciu, siedzisko za nisko..." nie spowoduje otwarcia sprawy spornej z przewoźnikiem.

Jeśli towar nie nadaje się z powodów innych niż uszkodzenie, Twoim obowiązkiem jest natychmiastowe odmówienie przyjęcia przesyłki przewoźnikowi i niezwłoczny kontakt z nami. Jeśli nie odmówisz przyjęcia towaru przy dostawie, zwrot produktu do naszych magazynów odbędzie się na Twój koszt. Zwracane produkty należy odesłać do nas w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu w ciągu 14 dni.

g) Reklamacja

Wszelkie reklamacje dotyczące wad dostarczonych towarów wynikających z uszkodzeń transportowych, niedokładności ilości lub błędu, który mogliśmy popełnić w odniesieniu, należy kierować listem poleconym do przewoźnika w ciągu trzech (3) dni roboczych lub 7 (siedem) dni w niektórych krajach Wspólnoty Europejskiej od otrzymania towaru, w przeciwnym razie prawo do reklamacji wygasa.

Poprosimy Cię o przesłanie nam zdjęcia uszkodzonych części, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki.

W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu kosztów związanych ze szkodą, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy udowodniona zostanie odpowiedzialność danego przewoźnika. W tym celu odbiorca przesyłki musi przesłać nam przesyłkę maksymalnie w ciągu 36 godzin (zdjęcia, pismo wyjaśniające...), chyba że wyżej wymienione zastrzeżenia są prawidłowo wpisane na dowodzie dostawy. Gdy tylko przewoźnik otrzyma odszkodowanie, przystąpimy do zwrotu pieniędzy.

h) Opóźnienie/Niedostarczenie

Opóźnienie w dostawie, które nie jest spowodowane działaniem siły wyższej lub faktem klienta, może prowadzić do anulowania sprzedaży przez klienta. Po wysłaniu do Spółki pierwszego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru w celu powiadomienia o opóźnionej dostawie, klient zrezygnuje z zamówienia, jeśli dostawa nadal nie miała miejsca w rozsądnym czasie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w stosownych przypadkach zwróci produkty jeśli zostały dostarczone.

Rozpatrywane są jako przypadki zadziałania siły wyższej Royal Art Palace International swojego obowiązku dostarczenia: wojna, zamieszki, pożar, zaburzenia pogodowe, strajki, wypadki, zatrzymania celne i brak możliwości zaopatrzenia.

Klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni, z wyłączeniem jakiegokolwiek odszkodowania lub odszkodowania.

Brak dostawy skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy sprzedaży.

Jeżeli jesteś kupującym z kraju objętego cłem i dostawa do domu nie jest możliwa, ponieważ musisz udać się do biura przewoźnika lub urzędu celnego w celu uiszczenia opłat celnych lub podpisania formularzy zgłoszenia celnego lub innych, Royal Art Palace International, w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opóźnienia.

i) Przeniesienie ryzyka

Przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia Produktów nastąpi z chwilą dostawy i odbioru Produktów przez Klienta.

SEKCJA 10 - GWARANCJE NA PRODUKTY/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a) Zakres gwarancji

Produkty objęte są gwarancją na okres 2 lat od daty dostawy na konstrukcję, wkręty, piankę, okładziny.

W okresie gwarancyjnym, Royal Art Palace International zobowiązuje się do wymiany Produktów uznanych przez swoje usługi za wadliwe.
Wymienione Produkty objęte są gwarancją przez pozostały okres.

Są wyłączone z gwarancji :

  • uszkodzenia Produktu wynikające z jego normalnego zużycia w zakresie jego charakteru, funkcji, składu i ceny ;
  • niewielkie różnice stwierdzone na Produktach zgodnie z definicją w artykule 3.a ;
  • jakąkolwiek wadę Produktu mogącą wyniknąć z uszkodzenia w transporcie;
  • produkty, które były używane zbyt intensywnie, w szczególności do celów innych niż prywatne; wszelkie wady Produktu, które mogą wynikać z niewłaściwego montażu, przechowywania, konserwacji lub montażu (nie-przestrzeganie instrukcji montażu), brak konserwacji, niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie niezgodne ze specyfikacją techniczną lub użyć (nie-przestrzeganie instrukcji konserwacji i konserwacji), przeróbek lub napraw przeprowadzonych przez kupującego lub osobę trzecią, uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty zewnętrzne (nadmiernie ciężki przedmiot umieszczony na meblu nieprzeznaczonym do tego celu), zdarzeń zewnętrznych, takich jak wypadki, wstrząsy, pożary, akty wandalizmu, zalania, światło naturalne lub sztuczne (w przypadku odbarwień lub pęknięć powłok i konstrukcji drewnianej), szok termiczny w wyniku przebywania w pobliżu źródła ciepła lub nagrzania (w przypadku deformacji drewno lub pękanie powłok), klęski żywiołowe lub zła pogoda.

b) Obsługa po-sprzedaż

Roszczenia gwarancyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres After Sales Service-sprzedaż :contact[at]royalartpalace.com. .

Produkty objęte gwarancją muszą zostać zwrócone w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu (lub równoważnym) po rozpatrzeniu reklamacji przez serwis-sprzedaż Royal Art Palace International.

Jeśli zwrot Produktu(ów) do naszych magazynów okaże się konieczny, koszty wysyłki z domu do naszych magazynów poniosą Państwo. Z drugiej strony poniesiemy koszty re-dostawa Produktu(ów) do Twojego domu.

c) Gwarancje prawne

Produkty objęte są gwarancją w zakresie niezgodności z umową i wad ukrytych na warunkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Konsumenckiego (art. L. 211)-4, art. L.211-5, art. L.211-12) oraz kodeksu cywilnego (art. 1641 i art. 1648).

d) Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy kupującego, niemożliwego do przezwyciężenia i nieprzewidywalnego działania strony trzeciej umowy lub działania siły wyższej.

Brak przepisów specyficznych dla kraju dostawy i/lub przeglądanie strony internetowej nie może sprzeciwiać się Spółce.

Odpowiedzialność Royal Art Palace International za dostarczone Produkty, w tym w ramach obowiązujących gwarancji umownych lub prawnych, jest ograniczona do ceny Produktów wadliwych lub niezgodnych z umową. Royal Art Palace International nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za odszkodowanie za szkody następcze lub jakiekolwiek inne straty finansowe poniesione przez kupującego lub osobę trzecią.

SEKCJA 11 - PRAWO OBOWIĄZUJĄCE / JURYSDYKCJA

Relacje między kupującymi a Royal Art Palace International, w ramach zamówień składanych w Witrynie, podlega prawu francuskiemu.

W przypadku sporu, którego nie da się rozstrzygnąć polubownie, wszelkie czynności prawne będą, *z zastrzeżeniem postanowień art. 48 kpc*, wyłączną jurysdykcją sądów właściwych dla siedziby spółki JPSA DECO/Royal Art Palace International, niezależnie od wielu pozwanych lub roszczeń gwarancyjnych, w tym procedur awaryjnych, procedur zachowawczych w skierowaniu lub na wniosek.

SEKCJA 12 - KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

a) Własność intelektualna

Elementy opublikowane na stronie Royal Art Palace International w tym w szczególności logo, zarejestrowane znaki towarowe, teksty, fotografie, obrazy, rysunki, modele czy tabele stanowią utwory chronione prawami własności intelektualnej lub prawami człowieka. Powielanie lub przedstawianie, w całości lub w części, tej strony jest zabronione bez wyraźnej i uprzedniej zgody posiadaczy tych praw i stanowiłoby naruszenie podlegające karze na podstawie przepisów Kodeksu własności intelektualnej i/lub czynu niedozwolonego, który może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną osób naruszających wyżej wymienione prawa.

Royal Art Palace i Royal Art Palace International są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

b) Odpowiedzialność użytkowników

Nawigacja w witrynie https://www.royalartpalace.com/pl/ jest wyłączną odpowiedzialnością użytkowników. Royal Art Palace International nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy, wirusy komputerowe, które mogłyby utrudnić ciągłość dostępu do jej serwisu lub za nieprawidłowe działanie instalacji komputerowej użytkowników, które można było zaobserwować po uzyskaniu dostępu do serwisu. Dlatego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą być związane z korzystaniem, dostępem do jego strony lub pobieraniem elementów przechowywanych na stronie (obrazy, teksty, pliki wideo itp.). .).

c) Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO

Royal Art Palace International traktuje wszystkie informacje o Tobie z najwyższą poufnością. Podczas zakupów prosimy tylko o podanie niezbędnych informacji i zabraniamy wykorzystywania danych przekazywanych na stronie do jakichkolwiek innych celów niż przetwarzanie jakości i staranne monitorowanie naszych relacji z klientami. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku uzupełnioną o przepisy europejskie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia.
Akta naszych klientów są zgłaszane do Komisji Nationale Informatique et Libertés.

W przypadku jakichkolwiek życzeń prosimy o kontakt contact[at]royalartpalace.com.

SEKCJA 13 - SIŁA GŁÓWNA

Żadna ze Stron nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za brak-całkowitego lub częściowego wykonania swoich zobowiązań, jeżeli tak jest-wykonanie następuje na skutek zdarzenia losowego lub zaistnienia elementu stanowiącego siłę wyższą, takich jak w szczególności, ale lista ta nie jest wyczerpująca, powódź, pożar, burza, brak surowców, strajk transportu, strajk częściowy lub całkowity, wojna, pandemia, okładki-ogień lub zamek-na zewnątrz. Strona, która została dotknięta takimi zdarzeniami, musi jak najszybciej poinformować drugą stronę, najpóźniej w ciągu pięciu (5) dni roboczych od wystąpienia tego zdarzenia. Opóźnienie to zostanie wykluczone, jeżeli przyczyna wystąpienia siły wyższej jest znana publicznie i dopóki taka sytuacja będzie się utrzymywać.

Strony postanawiają, że muszą jak najszybciej skonsultować się w celu wspólnego ustalenia warunków realizacji Zamówienia na czas działania siły wyższej.

Jeśli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż jeden (1) miesiąc Royal Art Palace International może nie honorować zamówienia kosztem Royal Art Palace International do zwrotu kupującemu, w stosownych przypadkach, kwot zapłaconych przez niego za dane zamówienie.

SEKCJA 14 - KLAUZULA ODSTĄPIENIA

Rozstrzygnięcie zamówienia w przypadkach przewidzianych w niniejszych OWS zostanie ogłoszone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zostanie nabyte automatycznie bez formalności prawnych.

ARTYKUŁ 15 – AKCEPTACJA KUPUJĄCEGO

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz ceny są wyraźnie zatwierdzone i zaakceptowane przez Kupującego, który oświadcza i potwierdza, że doskonale je zna, w związku z czym zrzeka się prawa do powoływania się na wszelkie sprzeczne dokumenty, a w szczególności na własne ogólne warunki zakupu, akt zakupu pociągający za sobą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

SEKCJA 16 - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza online lub wysłać do nas wiadomość e-mail-wyślij email do contact[at]royalartpalace.com lub zadzwoń do nas : +33 (0)4.68.70.27.13 od poniedziałku do piątku od 9:00 rano-12:00 / 14:00 do 18:00 UTC+1.

Ostatnia aktualizacja: 6/12/2018