ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (GTC)

 

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website en de daar aangeboden diensten. Wij behouden ons het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te schrappen. De datum waarop onze voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat onderaan deze pagina.

Door na deze wijzigingen de website te blijven gebruiken, accepteert u de nieuwe algemene voorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden en, indien nodig, deze te lezen.

ARTIKEL 1 - PAPLICATIE KAMPIOEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden ( GTC ) zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van JPSA DECO-producten/Royal Art Palace op de website www.royalartpalace.com

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op online verkoopovereenkomsten voor producten van JPSA DECO / Royal Art Palace International 1B Rue du Port, 11100 Narbonne, Frankrijk en geregistreerd bij RCS de Narbonne onder nummer: 531450278, aan consumenten (onder de "Klant) en vormen samen met het bestelformulier de contractuele documenten die de partijen binden, met uitzondering van alle andere documenten, brochures, catalogi of foto's van producten die slechts een indicatieve waarde hebben.

De Algemene Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar voor klanten op deze website, waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en ook per e-mail kunnen worden verzonden na validatie van de Bestelling door de klant.

Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden te lezen, omdat zij de contractuele betrekkingen met betrekking tot uw gebruik van onze website en de daarin aangeboden diensten regelen. Door bij uw bestelling het daarvoor vermelde vakje aan te vinken, geeft u aan dat u onze Algemene Verkoopvoorwaarden hebt gelezen en aanvaardt.

Elke bestelling die op de website wordt gedaan, vereist dat de klant, zonder voorbehoud, de Algemene Voorwaarden als geheel aanvaardt. In geval van oneensheid met de algemene voorwaarden mag de klant de website niet gebruiken.

Alleen rechtspersonen die in staat zijn contracten te sluiten voor op een website te verkopen producten, kunnen op de website een bestelling plaatsen. Bij het plaatsen van de bestelling garandeert de klant volledige rechtsbekwaamheid om zich aan de algemene verkoopvoorwaarden te houden, te bestellen en de verkoop af te sluiten.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

De termen en uitdrukkingen die in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de hieronder vermelde betekenis: (of ze in enkelvoud of meervoud worden gebruikt) De Commissie

Algemene verkoopvoorwaarden : dit document aanwijzen,

Opdracht : de bestelling van de klant voor een of meer producten(s) via het gebruik van de website zijn doorgegeven,
Website : de website die toegankelijk is op het adres www.royalartpalace.com

Productie : een product dat op de website te koop wordt aangeboden,
Klant : een grote consument die de website gebruikt en een of meer producten aanschaft(s), voor persoonlijke doeleinden, via de website die eerder aan de algemene verkoopvoorwaarden heeft voldaan.
Bedrijf: het bedrijf JPSA DECO / Royal Art Palace International

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

a) Beschrijving van de producten

Op onze website wordt elk aankoopproduct op een specifieke productpagina beschreven. Wij streven ernaar alle kenmerken van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven met foto's en een beschrijving.

Voordat u een bestelling plaatst, nodigen wij u uit de beschrijving en kenmerken van het product te bestuderen.

Er kunnen verschillen bestaan tussen de geleverde producten en de op de website of in de catalogus weergegeven producten, vooral voor de ambachtelijke producten waarvoor de homogeniteit van de productie niet volledig kan worden gewaarborgd. Deze verschillen kunnen, zolang zij niet betrekking hebben op de essentiële kenmerken van de producten en hun kwaliteit niet beïnvloeden, geen reden zijn om de bestelling te annuleren of de levering te weigeren.

De perfecte weergave van de producten op de website en/of in de catalogi kan niet worden gegarandeerd, met name wegens verschillen in kleurweergave door internetbrowsersoftware en/of beeldschermen, Royal Art Palace International kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de site.

De foto's van de producten zijn geen contractdocument. Als er fouten zijn gemaakt, is in geen geval de verantwoordelijkheid voor Royal Art Palace International kan niet worden ingehuurd.

Belangrijk:
- Houten meubels gemaakt door onze ambachtslieden kunnen werken met variaties in temperatuur, vochtigheid en licht barsten. Hout is een levend materiaal.

- Koeienhuid en de kleur en aders van de knikkers kunnen van product tot product verschillen.

-Vervalste ijzeren meubels moeten worden gelakt voordat ze aan de buitenkant worden blootgesteld.

b) Gebruiksvoorwaarden

Artikelen en meubels die op de website worden verkocht Royal Art Palace International zijn bestemd voor normaal en privé gebruik, zal een te intensief, abnormaal en niet voor dit doel bestemd gebruik geen garantie, financiële compensatie of ruil opleveren.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

De prijs is na de orderbevestiging volledig te betalen.

Alle prijzen zijn in euro vermeld (€) alle belastingen inbegrepen (TTC), alsmede de toepasselijke verzendkosten (in functie van het gewicht van het pakket, het verzendadres en de gekozen vervoerder of vervoerswijze). .

De prijzen omvatten met name de btw (VAT) op de op de datum van de bestelling geldende koers. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan van invloed zijn op de prijs van de producten vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief. Het toepasselijke btw-tarief wordt uitgedrukt als percentage van de waarde van het verkochte product.

Andere dan in euro vermelde prijzen zijn indicatief en niet contractueel.

Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, terwijl wij de toepassing van de op de dag van de bestelling geldende prijs garanderen.

ARTIKEL 5 - VERBINTENIS

a) Bevelstappen

Om Command door te geven, moet je de(s) Product(s) van uw keuze door op de(s) Product(s) betrokken(s) en de gewenste kenmerken en hoeveelheden kiezen. Zodra het product is geselecteerd, wordt het product in uw winkelmandje geplaatst.

Zodra de Producten zijn geselecteerd en in uw winkelwagentje zijn geplaatst, moet u op het winkelwagentje klikken en controleren of de inhoud van uw bestelling correct is. Als u dat nog niet heeft gedaan, wordt u uitgenodigd om zich te identificeren of zich op onze website te registreren.

Zodra u de inhoud van uw winkelwagentje hebt gevalideerd en geïdentificeerd/geregistreerd bent, wordt automatisch een online formulier ingevuld met een samenvatting van de prijs, toepasselijke belastingen en eventueel verzendkosten. U kunt de inhoud van uw bestelling controleren (met inbegrip van de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde producten, factuur- en leveringsadres en prijs) voordat de inhoud wordt gevalideerd.

Verleden orders moeten alle informatie bevatten die nodig is voor de juiste verwerking van de order. Er is een rubriek Commentaren” voor u beschikbaar, aarzel niet om ons eventuele aanvullende informatie te verstrekken die u nodig acht.

Alle vereiste gegevens op de pagina voor de bevestiging van de bestelling moeten nauwkeurig worden ingevuld.

Voordat u op de knop klikt Bevestig de bestelling U heeft de mogelijkheid de details van uw bestelling en de totale prijs te controleren en terug te keren naar eerdere pagina's om eventuele fouten te corrigeren of uw bestelling eventueel te wijzigen (krachtens artikel 1369-5 van het Burgerlijk Wetboek).

U gaat verder met uw bestelling door een vervoerswijze te kiezen voor de levering van uw producten. Je kunt alleen naar de volgende stap gaan als je het GTC vakje aanvecht.

U kunt vervolgens doorgaan met de betaling van de Producten door de betaalmethode te kiezen die het beste bij u past en de instructies van de Site te volgen.

U krijgt een e-mail met bevestiging van ontvangst van uw bestelling en betaling.

Elk product dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling en dat niet is opgenomen in de orderbevestigingsmail die wij u hebben gestuurd, maakt geen deel uit van dit contract.

Belangrijk:
Voordat u een Bestelling plaatst op onze Site, is het uw verantwoordelijkheid om uw volledige capaciteit om de Producten te ontvangen te controleren en te bepalen. U moet er ook voor zorgen dat het bestelde product zonder congestie op uw adres kan worden afgeleverd. Anders dient u ons per telefoon of e-mail op de hoogte te stellen zodat wij alle nodige maatregelen van onze vervoerder kunnen nemen. In geval van grote leveringsproblemen kan een extra leveringskosten worden gevraagd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging van de levering als gevolg van een fout met betrekking tot het bezorgadres of telefoonnummer. Alle extra kosten of kosten in verband met complicaties, vertragingen of retourzendingen worden door de klant gedragen.

b) Wijziging van de beschikking

Alle wijzigingen (inclusief wijziging van het bezorgadres, spelling van een naam, telefoonnummer of andere specifieke informatie) van uw bestelling na bevestiging door onze diensten, is afhankelijk van onze aanvaarding.

Wij zullen u dan vertellen of dit mogelijk is en welke wijzigingen en eventuele extra kosten er zullen zijn.

c) Validering van het bevel

We behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren voor patroon rechtmatig en met name wanneer de bestelde hoeveelheden producten voor kopers met consumentenkwaliteit abnormaal hoog zijn of bij betalingsproblemen.

Door uw bestelling op de website te plaatsen Royal Art Palace International, verbindt de klant zich ertoe ons de vereiste bewijsstukken te verstrekken. Bij gebreke van de gevraagde informatie binnen de termijn behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren, onder voorbehoud van de verificatie.

Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval dat de aangegeven prijs (en betaald door de klant) zou onjuist of belachelijk zijn als gevolg van een technische of computerfout.

d) Annulering van het besluit

U kunt een annuleringsverzoek per post sturen naar het volgende adres: contact[at]royalartpalace.com. .

Echter, elke betaalde borg (door middel van cheque of bankkaart in meerdere keren, of een ander betaalmiddel) wordt geacht te zijn verkregen in geval van een wensen om de bestelling te annuleren, als gevolg van de productie en/of reservering van de goederen.

Wij behouden ons het recht voor om een annuleringsverzoek van de klant te weigeren.

ARTIKEL 6 - CONTRACT

a) Sluiting van het contract

De bestelling wordt alleen als definitief beschouwd vanaf het moment dat we u de bevestigingsmail sturen en de verkoop van het product(s)(s) worden pas gevonden nadat de klant de overeenkomstige prijs heeft betaald.

b) Archiveren en bewijzen

De archivatie van berichten, bestellingen en facturen vindt op betrouwbare en duurzame wijze plaats, zodat een nauwkeurige en duurzame kopie wordt gevormd.

Deze mededelingen, bestellingen en facturen kunnen als bewijs van de overeenkomst worden overgelegd.

c) Herroeping

We werken elke dag om u te voorzien van producten die de beste kwaliteit combineren met de beste prijs, en we willen dat u tevreden bent(e) van het op onze website bestelde product.

Wij herinneren u echter eraan dat u, als u uw Producten wilt retourneren (in toepassing van artikel L.121-20 van het Wetboek van de consument) van 14 kalenderdagen (zondag en feestdagen inbegrepen) vanaf ontvangst van het bevel.

Allereerst dient u onze klantenservice te informeren door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact[at]royalartpalace.com.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant houdt de verplichting in om de Producten waarvan de Bestelling is geannuleerd binnen 14 dagen te retourneren.

Na ontvangst worden de producten geïnspecteerd en neemt onze klantenservice contact met u op.

In geval van terugbetaling garanderen wij u een terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als uw betaling binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket, overeenkomstig de wetgeving (Consumentenwetgeving. L121-21-4). Wat. De verzendkosten worden naar verhouding van de door de klant geretourneerde artikelen terugbetaald.

De geretourneerde producten moeten in perfecte staat bij ons aankomen. In het bijzonder dient u ze te retourneren in hun originele, schone en intacte verpakking of in een verpakking van voldoende kwaliteit om hun transport naar onze magazijnen zonder schade mogelijk te maken. De producten moeten niet geserveerd zijn.

We behouden ons het recht voor om een terugbetaling te weigeren voor elk product dat niet geschikt is voor wederverkoop.

Het herroepingsrecht is uitgesloten: in het geval van een speciale bestelling van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk op maat zijn gemaakt of die vanwege hun aard niet kunnen worden hersteld of waarschijnlijk zullen verslechteren.

ARTIKEL 7 - BETALING

a) Betalingsvoorwaarden

We bieden verschillende betaalmethoden aan (Creditcard, bankkaart 4 keer, Paypal, controle, overdracht). Wat. U vindt alle details in de "Beveiligde betaling" onderdeel van onze website of door op hier.

Voor bankkaartbetalingen gebruiken we een van de veiligste systemen op het internet, het SSL-protocol (Beveiligde socketlaag) verdubbeld met encryptie om alle waardegegevens met betrekking tot uw betaling te beschermen.

Betaling per cheque of overschrijving (Vijf) werkdagen om een goede beschikbaarheid van producten en prijzen te waarborgen.

Voor betalingen in meerdere termijnen: een lening bindt u en moet worden terugbetaald. Controleer uw terugbetalingscapaciteit voordat u zich verbindt.

De betaling van de Bestelling door de Klant is onherroepelijk, onder voorbehoud van de mogelijkheid van herroeping.

Er zal geen restitutie worden toegestaan, ongeacht de reden.

Zodra u uw bestelling heeft betaald, ontvangt u een e-mail van ons waarin de verkoop, de beschikbaarheid van het product en de verwachte gemiddelde leverdatum worden bevestigd.

We behouden ons het recht voor om een transactie om welke reden dan ook te weigeren of om de service te weigeren.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde voor weigering om een transactie te verwerken of een transactie op te schorten nadat de verwerking is begonnen.

b) Niet-betaling en eigendomsvoorbehoud

De bestelde producten blijven tot volledige betaling van de verkoopprijs eigendom van de onderneming.

Een uitdrukkelijke overeenkomst en tenzij uitgesteld door de vennootschap, zal elke wanbetaling of vertraging in de afwikkeling resulteren in de onmiddellijke eis van elk verschuldigd bedrag, ongeacht de vervaldatum, zonder formaliteit of voorafgaande kennisgeving, de betaling door de klant van late rente tegen het tarief van drie keer de wettelijke rentevoet van kracht (de rente zal worden bijgewerkt op basis van de bestaande financiële voorschriften en voorwaarden) en betaling van een forfaitaire betaling van 40 euro voor de terugvorderingskosten.

In geval van levering en wanbetaling heeft het Bedrijf het recht om het eigendom van de bestelde producten te claimen, de klant stemt ermee in om elk niet betaald product terug te sturen, waarbij alle kosten voor zijn rekening komen.

Voor betalingen in meerdere keren per cheque of bankkaart die vrijwillig zijn aangevochten, ten onrechte zijn verklaard verloren, gestolen of op frauduleuze wijze door de klant zijn gebruikt, ondanks de levering van de bestelling, zal systematisch aanleiding geven tot een klacht wegens fraude, en vervolgens een verzoek bij de bevoegde rechtbank, met de inbeslagname van een gerechtelijke functionaris.

ARTIKEL 8 - VERPAKKING

De producten worden volgens de huidige vervoersnormen verpakt om maximale bescherming van de producten tijdens de levering te garanderen. U dient dezelfde normen te respecteren als u Producten aan ons moet retourneren.

Hiervoor wordt u verzocht het product terug te sturen dat niet geschikt is in de originele verpakking (of in een gelijkwaardige verpakking).

Verpakkingen worden niet overgenomen door de vervoerder. Als de bezorger ze echter op uw verzoek en zonder onze instemming bij u terugbrengt, wordt u gevraagd deze verhuizing in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 - LEVERING

Om alle stappen van de levering te kennen, nodigen wij u uit de "levering" onderdeel van onze website of door op hier.

a) Leveringskosten

De verzendkosten, vermeld op de samenvattende pagina vóór betaling van uw bestelling, variëren afhankelijk van het gewicht, de grootte, de broosheid van uw artikelen en uw geografische locatie (plaats van levering). .

Aan de bestelling kunnen extra kosten worden geheven voor leveringen op afgelegen of moeilijk bereikbare plaatsen die bijzondere aandacht vereisen. In dat geval zullen wij u per e-mail informeren.

Voor alle leveringen buiten de hoofdstad Frankrijk worden alle lokale douane- of belastingen aan de geadresseerde in rekening gebracht.

Het door de klant aangegeven bezorgadres kan verschillen van het factuuradres.

b) Verzend- en levertijd

De levertijd kan variëren afhankelijk van de bestelde producten, de hoeveelheid bestelde producten en de beschikbaarheid van het product.

De producten zijn:

- Of op voorraad
Gemiddeld wordt voor alle bestellingen van voorraadartikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Sommige producten in voorraad vereisen echter een langere levertijd (kast, raam, bank...). .
De levertijden voor elk artikel zijn vermeld op onze website.
Deze termijnen gelden ook voor weekenden en feestdagen.

Een e-mailbericht wordt automatisch naar u gestuurd wanneer de Producten worden verzonden, mits het e-mailadres op het registratieformulier correct is.
De vervoerder neemt dan binnen 24 tot 48 uur contact met u op voor een afspraak. Je ontmoet hem op een dag voor de levering (van maandag tot vrijdag).

Aandacht: Voor betaling in 4 x (CB of cheque), is de verzending binnen 7 werkdagen of 15 werkdagen, afhankelijk van het product, vanaf de aanvaarding en validatie van uw dossier.

- Of op bestelling
De productietijd kan variëren van gemiddeld 4 tot 8 weken en tot 6 maanden voor specifieke bestellingen (buiten de norm) waarvan de gemiddelde verzendtijd varieert tussen 7 en 15 werkdagen.
Dit is een gemiddelde, soms is de termijn langer of veel korter. Alle tijdschattingen die bij de validatie en de orderbevestiging worden gegeven, kunnen worden gewijzigd.
Indien wij de levertijd wijzigen, zullen wij ons best doen om u te contacteren en u te informeren over eventuele wijzigingen.

Een e-mailbericht wordt automatisch naar u gestuurd wanneer de Producten worden verzonden, mits het e-mailadres op het registratieformulier correct is.

De vervoerder neemt dan binnen 24 tot 48 uur contact met u op voor een afspraak. Je ontmoet hem op een dag voor de levering (van maandag tot vrijdag).

In ieder geval kan een tijdige levering alleen plaatsvinden als de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper op de hoogte heeft.

Royal Art Palace International is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering als gevolg van de vervoerder.

De op de website vermelde verzendtijden kunnen niet worden gegarandeerd tijdens de verkoop- en promotieperiodes. Zij kunnen worden verlengd van 7 tot 15 werkdagen.

c) Gedeeltelijke levering

In het geval dat de respectieve beschikbaarheidstermijnen van de Producten van een Bestelling verschillen, heeft u de mogelijkheid, indien gewenst, ons te vragen de levering te splitsen. In dat geval wordt u een extra verzendkostenvergoeding gevraagd.
We sturen het bedrag per e-mail. Na aanvaarding en betaling van deze bijkomende kosten zullen wij overgaan tot de verzending van de voorraden volgens de hierboven genoemde tijden.
Bij gebreke van een verzoek om gesplitste levering vindt de levering plaats op de datum waarop alle bestelde producten beschikbaar zijn en tegen de gecombineerde transportprijs die bij de bestelling is aangegeven.

d) Leveringswijze

De producten worden geleverd op het op het bestelformulier vermelde adres.

De levering vindt plaats aan de voet van het gebouw en aan de rand van het terrein. Het transportbedrijf dat uw spullen aan u bezorgt, is geenszins een verhuis- of installatiedienst.
Als je een levering boven wilt, moet je een schriftelijk verzoek indienen. We vragen onze vervoerder om een offerte voor te bereiden.
Alle leveringen die buiten dit kader vallen en zonder onze schriftelijke toestemming worden gedaan, zijn onderworpen aan een extra voordelen die u in rekening worden gebracht.

Na ontvangst van uw spullen, moet u onmiddellijk de status en naleving van de bestelling controleren. In het geval dat het pakket of de inhoud beschadigd is of niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke bestelling, moet de koper het onmiddellijk weigeren, door de vervoerder duidelijk maken en op het goed van de vervoerder de reden voor weigering vermelden.

Aandacht: Het perfecte uiterlijke aspect is absoluut geen dwingende controle op de staat van de ontvangen inhoud.

e) Moeilijkheid/onmogelijkheid van levering

In geval van afwezigheid van de klant tijdens de levering, ondanks de afspraak, neemt de vervoerder contact op met de klant om een tweede passage te plannen of contact op te nemen met de klant Royal Art Palace om met de klant in contact te komen. Het pakket kan dus een tweede keer, op afspraak, bij de klant thuis worden aangeboden.
Als de klant niet reageert op berichten en oproepen Royal Art Palace binnen zeven dagen, indien hij geen contact opneemt met de vervoerder of niet aanwezig is tijdens de tweede doorreis van de vervoerder, worden de producten systematisch teruggestuurd naar Royal Art Palace. .
De levering kon niet worden uitgevoerd wegens storingen van de klant, transportkosten (terugkeer van het pakket naar onze magazijnen), de opslag van de goederen en de bijbehorende kosten (kosten van presentatie, kennisgeving van lijden) en wederleveringskosten worden aan de klant in rekening gebracht. Deze vergoedingen worden aan de Klant in rekening gebracht wanneer de Bestelling wordt geplaatst.

Als uw pakket niet voor hen kon worden afgeleverd patroon volgende: bezorging op een ander adres dan het op het bestelformulier vermelde adres zonder onze toestemming of na verzending, onjuiste of onvoldoende contactgegevens (telefoon, deurcode...), klant op de hoogte gebracht maar niet geantwoord; vergoedingen (beoordeling van lijden, verzendkosten terug, opslag, presentatie) u kunt een eventuele restitutie in mindering brengen of u wordt gevraagd na de (d) aflevering van uw bestelling.

Voor landen waarvoor douanerechten gelden: Indien u het pakket niet aanvaardt(s) en na een douaneovergang niet naar het vervoerkantoor zijn geretourneerd, wordt u automatisch de retourvergoeding in rekening gebracht. Na ontvangst van uw aankopen in onze vestigingen vindt de terugbetaling plaats binnen 14 dagen.

f) Productconformiteit

Wij nodigen u uit uw bestelling op de dag van levering te openen en te controleren en ons onmiddellijk te informeren over eventuele schade tijdens het vervoer. U moet ervoor zorgen dat alle producten en onderdelen van een product geen schade hebben opgelopen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de geleverde producten u in perfecte staat bereiken voordat u de leveringsbrief ondertekent.

In geval van vluchten moet u op de leveringsbon van de vervoerder duidelijke en precieze reserveringen opnemen.

Indien geen transportschade is vastgesteld en gespecificeerd (gedetailleerde en indirecte voorbehouden) ten tijde van de levering, schriftelijk op de leveringsbon van de vervoerder, wordt geen aanspraak in aanmerking genomen en wordt geen restitutie geëist.

Opgelet:
Vermelding"Onder voorbehoud van ontzegeling...", , "Ontpakken na levering" enzovoort. .wat. zij hebben absoluut geen rechtsgeldigheid en er kan geen schadevergoeding worden geëist indien deze gegevens bij ontvangst worden vermeld.

Geen verband houden met de kwaliteit van het vervoer "Poeder op de stof, object minder mooi dan op de foto, te laag zitten..." zal niet leiden tot het openen van een geschillendossier met de vervoerder.

Als de goederen niet geschikt zijn voor anderen patroon het is uw verantwoordelijkheid om het pakket onmiddellijk te weigeren en ons onmiddellijk te contacteren. Als u de goederen bij levering niet weigert, zal de retourzending van het product naar onze magazijnen op uw kosten plaatsvinden. Geretourneerde producten moeten binnen 14 dagen in hun originele verpakking of gelijkwaardige verpakking aan ons worden geretourneerd.

g) Verzoek

Alle vorderingen in verband met een gebrek aan de geleverde goederen als gevolg van een transportschade, onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een fout die wij in de verwijzing zouden hebben gemaakt, moeten binnen drie maanden per aangetekende brief aan de vervoerder worden ingediend (3) werkdagen of 7 (zeven) in bepaalde landen van de Europese Gemeenschap, bij ontvangst van de goederen, anders wordt het recht op vordering niet meer verworven.

Wij zullen u vragen een foto van de beschadigde onderdelen te verstrekken zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Indien de klant een schadevergoeding verzoekt, kunnen wij dit alleen doen wanneer de aansprakelijkheid van de betrokken vervoerder is bewezen. Om dit te doen, moet de ontvanger van het pakket ons binnen 36 uur (foto's, uitlegbrief...) tenzij de bovengenoemde voorbehouden op de leveringsbon correct zijn vermeld. Na compensatie van de vervoerder, zullen we de terugbetaling doen.

h) Uitstel van levering

De vertraging van de levering die niet te wijten is aan overmacht of aan het feit van de afnemer, kan leiden tot de afschaffing van de verkoop door de afnemer. Na het versturen van een eerste brief met kennisgeving van ontvangst aan het Bedrijf om de vertraging van de levering te melden, zal de klant, indien de levering nog steeds niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden, afstand doen van de bestelling per aangetekende brief met kennisgeving van ontvangst, en de producten retourneren indien zij zijn geleverd.

Worden beschouwd als een geval van overmacht Royal Art Palace International in de eerste plaats heeft de commissie in het kader van haar werkzaamheden op het gebied van de douane-afhankelijkheid in het licht van de door haar aangegane verplichtingen om te leveren: oorlog, rellen, brand, weersomstandigheden, stakingen, ongevallen, douanebezitten en de onmogelijkheid om te leveren.

De klant wordt binnen 14 dagen volledig vergoed, exclusief eventuele schadevergoeding.

Bij gebrek aan levering wordt het koopcontract volledig ontbonden.

Als u een koper bent uit een land dat aan douane wordt onderworpen en de levering naar uw huis niet mogelijk is omdat u naar het bureau van de vervoerder of een douanekantoor moet gaan om douanerechten te betalen of formulieren te ondertekenen douaneaangifte of andere, Royal Art Palace International, kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de extra termijnen.

ik) Risicooverdracht

De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de Producten geschiedt bij levering en ontvangst van de Producten door de Klant.

ARTIKEL 10 - GARANTIES VOOR PRODUCTEN/VERANTWOORDELIJKHEID

a) Garantieomvang

De producten zijn 2 jaar vanaf levering gegarandeerd voor structuur, visserie, schuim, coatings.

Tijdens de garantieperiode, Royal Art Palace International zij verbindt zich ertoe de door haar diensten geconstateerde gebreken te vervangen.
De uitgewisselde producten zijn voor de resterende periode gegarandeerd.

Uitgesloten van de garantie:

  • schade aan het product als gevolg van normale slijtage, rekening houdend met de aard, functie, samenstelling en prijs;
  • lichte verschillen in producten als gedefinieerd in artikel 3 bis;
  • eventuele gebreken in het product die kunnen voortvloeien uit schade tijdens het vervoer;
  • producten die te intensief zijn gebruikt, met name voor niet-privédoeleinden(e) slecht(e) installatie, opslag, opslag of montage (niet-naleving van bouwinstructies), gebrek aan onderhoud, misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische specificaties of gebruik (niet-naleving van onderhouds- en onderhoudsvereisten), wijzigingen of reparaties door de koper of een derde, schade door externe voorwerpen (voorwerp dat met te veel gewicht is geplaatst op meubels die niet voor dit gebruik zijn ontworpen), buitengebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, branden, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (in geval van verkleuring of scheuren van gecoate en houten constructies), thermische schok door blootstelling in de buurt van warmte- of verwarmingsbron (in geval van houtvervorming of barsten van bedekte), natuurrampen of slecht weer.

b) Naverkoopservice

Vorderingen onder de garantie moeten per e-mail worden ingediend bij de after-sales service:contact[at]royalartpalace.com. .

De producten waarvoor de garantie geldt, moeten volledig, in goede staat en in de originele verpakking worden geretourneerd (of gelijkwaardige verpakking) de klacht is in aanmerking genomen door de naverkoopdienst van Royal Art Palace International.

Indien de retourzending van het product(s)(s) de verzendkosten van uw huis naar onze magazijnen zijn voor uw rekening. Aan de andere kant, zullen wij verantwoordelijk zijn voor de herboeking van het product(s)(s) bij jou thuis.

c) Juridische garanties

De producten zijn gegarandeerd tegen mogelijke gebreken aan overeenstemming en verborgen gebreken onder de voorwaarden van het consumentenwetboek (Kunst. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-12) en het Burgerlijk Wetboek (Artikel 1641 en artikel 1648). .

d) Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van de Vennootschap kan niet ontstaan in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het feit van de koper of van het onoverkomelijke en onvoorspelbare feit van een derde partij bij de overeenkomst of van overmacht.

Geen enkele regeling die specifiek is voor het land van levering en/of raadpleging van de website mag de Vennootschap tegenspreken.

Verantwoordelijkheid Royal Art Palace International voor de geleverde Producten, ook in het kader van de toepasselijke contractuele of wettelijke garanties, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme Producten. Royal Art Palace International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding voor indirecte schade of enig ander financieel verlies geleden door de koper of een derde.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

De relatie tussen kopers en Royal Art Palace International, onder bestellingen die op de Site worden geplaatst, worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil dat niet op minnelijke wijze kan worden opgelost, is elke gerechtelijke procedure, behoudens de bepalingen van artikel 48 van het CPC*, de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken binnen de bevoegdheid van het hoofdkantoor van JPSA DECO/Royal Art Palace International, niettegenstaande een meerderheid van verweerders of een beroep tegen een garantie, ook voor spoedprocedures, de conservatieve procedures verwijzen naar of op verzoek.

ARTIKEL 12 - GEBRUIK VAN DE INTERNETSITE

a) Intellectuele eigendom

De op de website gepubliceerde elementen Royal Art Palace International met name logo's, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen vormen werken die worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten of persoonsrechten. De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze site is derhalve verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de houders van deze rechten en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de bepalingen van het Wetboek van de Intellectuele Eigendom en/of een schadevergoeding die de burgerlijke aansprakelijkheid van de schenders van de bovengenoemde rechten kan veroorzaken.

Royal Art Palace en Royal Art Palace International zijn geregistreerde handelsmerken.

b) Verantwoordelijkheid van de gebruikers

Navigatie op de site www.royalartpalace.com is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Royal Art Palace International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, fouten, computervirussen die de voortzetting van de toegang tot de site zouden kunnen belemmeren of voor storingen in de computerinstallatie van de gebruiker die na de toegang zouden kunnen worden waargenomen. naar de locatie. Zij kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van op de site opgeslagen elementen (beelden, teksten, videobestanden...).

c) Wet gegevensbescherming en AVG

Royal Art Palace International behandelt alle informatie over u strikt vertrouwelijk. Tijdens uw aankopen vragen wij u alleen om essentiële informatie en we verbieden het gebruik van de op de site verstrekte gegevens voor andere doeleinden dan kwaliteitsverwerking en zorgvuldige monitoring van onze klantenrelaties. Overeenkomstig de Wet gegevensbescherming van 6 januari 1978, aangevuld met Europese voorschriften (EU) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016 (BBP), heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u aangaan.
Ons dossier wordt gemeld aan de Nationale Commissie voor Informatie en Vrijheden.

Voor elk verzoek dient te worden verwezen naar: contact[at]royalartpalace.com.

ARTIKEL 13 - OVERMACHT

Een partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen indien deze niet-nakoming te wijten is aan het voorval of het optreden van een overmacht, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, overstromingen, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, transportstaking, gedeeltelijke of totale staking, oorlog, pandemie, avondklok of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen is getroffen, stelt de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf maanden in kennis (5) werkdagen na het optreden van deze gebeurtenis. Deze termijn is uitgesloten indien de oorzaak van het geval van overmacht openbaar is en zolang de situatie aanhoudt.

De partijen komen overeen zo spoedig mogelijk overleg te plegen om gezamenlijk de voorwaarden voor de uitvoering van het bevel te bepalen tijdens de periode van overmacht.

Als het geval van overmacht langer duurt dan één jaar (1) maand Royal Art Palace International kan de opdracht niet respecteren, ten koste van Royal Art Palace International indien nodig de door hem voor de betrokken bestelling betaalde bedragen aan de koper terug te betalen.

ARTIKEL 14 - RESOLUTIEKLOUSULE

De annulering van de bestelling in de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde gevallen geschiedt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en ontstaat automatisch zonder wettelijke formaliteit.

ARTIKEL 15 – AANVAARDING DOOR DE KOPER

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de prijzen worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de koper, die verklaart en erkent deze volledig te kennen te hebben en daarom afstand doet van het recht zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en met name op zijn eigen algemene koopvoorwaarden, waarbij de koophandeling de aanvaarding van deze algemene koopvoorwaarden inhoudt.

ARTIKEL 16 - CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, kunt u contact met ons opnemen via ons online formulier, ons een e-mail sturen naar contact[at]royalartpalace.com of bel ons op: +33 (0)4.68.70.27.13 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur a.m. tot 12.00 uur p.m. / Twee uur p.m. tot zes uur p.m. UTC+1.

Laatste bijgewerkt op: 6th December 2018