Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (GTC)

 

Tyto všeobecné obchodní a obchodní podmínky upravují veškeré používání internetových stránek a nabízených služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo vymazat zcela nebo částečně všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání. Datum, kdy byly naše podmínky naposledy změněny, najdete na konci této stránky.

Pokračováním v používání webu po těchto změnách znamená vaše přijetí nových VOP.

Je vaším úkolem pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste ověřili, zda byly provedeny jakékoli změny podmínek, a v případě potřeby si ji přečíst.

ČLÁNEK 1 - PAPLIKAČNÍ ŠAMPION

Tyto obecné obchodní podmínky ( GTC ) vztahují se výhradně na on-line prodej produktů JPSA DECO/Royal Art Palace na internetových stránkách www.royalartpalace.com

Tyto všeobecné prodejní podmínky upravují výhradně smlouvy o prodeji online produktů společnosti JPSA DECO / Royal Art Palace International 1B Rue du Port, 11100 Narbonne, Francie RCS de Narbonne pod číslem: 531450278, spotřebitelům (pod "Zákazník) a tvoří spolu s objednávkovým formulářem smluvní dokumenty, které jsou pro strany závazné, s výjimkou všech ostatních dokumentů, letáků, katalogů nebo fotografií výrobků, které mají pouze orientační hodnotu.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zákazníkům zpřístupněny na této stránce, kde mohou být přímo konzultovány a také zaslány e-mailem po potvrzení objednávky zákazníkem.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli Všeobecné obchodní podmínky, protože upravují smluvní vztahy týkající se vašeho používání našich stránek a nabízených služeb. Zaškrtnutím políčka, které je k tomuto účelu k dispozici při objednávce, oznamujete, že jste si přečetli naše Všeobecné obchodní podmínky a akceptujete je.

Každá objednávka na internetových stránkách vyžaduje, aby zákazník bez výhrad přijal Všeobecné obchodní podmínky jako celek. V případě nesouhlasu s podmínkami VOP nesmí zákazník používat webové stránky.

Na internetových stránkách mohou objednávat pouze právnické osoby, které jsou schopny uzavírat smlouvy o výrobcích nabízených k prodeji. Při zadávání objednávky zákazník zaručuje plnou právní způsobilost dodržovat Všeobecné obchodní podmínky, objednávat a uzavírat prodej.

ČLÁNEK 2 - DEFINICE

Výrazy označené kapitálem v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam: (zda jsou použity v jednotném nebo množném čísle) Příloha III

Všeobecné obchodní podmínky : označit tento dokument,

Velení : znamená nákupní objednávku zákazníka pro jeden nebo více výrobků(s) byly předány prostřednictvím používání webových stránek,
Webové stránky : znamená internetovou stránku přístupnou na adresu www.royalartpalace.com

Výstup : výrobek nabízený k prodeji na internetových stránkách,
Zákazník : významný spotřebitel, který používá webovou stránku a nakupuje jeden nebo více výrobků(s), pro osobní potřeby prostřednictvím internetových stránek, které dříve dodržovaly obecné obchodní podmínky.
Společnost: znamená společnost JPSA DECO / Royal Art Palace International

ČLÁNEK 3 - PRODUKTY

a) Popis výrobků

Na našich webových stránkách je každý produkt dostupný k nákupu popsán na konkrétní stránce produktu. Snažíme se zobrazit všechny vlastnosti produktů co nejvěrněji s fotografiemi a popisem.

Před zadáním objednávky vás vyzýváme k prozkoumání popisu a charakteristik výrobku.

Mezi dodanými produkty a produkty uvedenými na internetových stránkách nebo v katalogu mohou být rozdíly, zejména u řemeslných výrobků, u nichž nelze zaručit dokonalou homogenitu výroby. Tyto rozdíly nemohou ospravedlnit zrušení objednávky nebo odmítnutí dodávky, pokud se netýkají podstatných vlastností výrobků a neovlivňují jejich kvalitu.

Nelze zaručit dokonalé zobrazení produktů na internetových stránkách a/nebo v katalozích, zejména z důvodu rozdílů v barevném zobrazování softwarem pro procházení internetu a/nebo obrazovkami, Royal Art Palace International nemůže nést odpovědnost za nepřesnost fotografií na stránkách.

Fotografie ilustrující výrobky nejsou smluvním dokumentem. V případě chyby se v žádném případě nenese odpovědnost za Royal Art Palace International nemůže být najat.

Důležité:
- Dřevěný nábytek vyrobený našimi řemeslníky může pracovat s variacemi teploty, vlhkosti a lehkého praskání. Dřevo je živý materiál.

- Kravská kůže a barva a žíly kuliček se mohou v jednotlivých výrobcích lišit.

-Kovářský nábytek musí být před vystavením navenek lakován.

b) Podmínky použití

Předměty a nábytek prodávané na stránkách Royal Art Palace International jsou určeny pro běžné a soukromé použití, žádné použití, které je příliš intenzivní, abnormální a není určeno pro tento účel, nebude mít za následek záruční podporu, finanční náhradu nebo výměnu.

ČLÁNEK 4 - CENY

Cena se platí v plné výši po potvrzení objednávky.

Všechny naše ceny jsou v eurech (Údaje) včetně všech daní (TTC), jakož i příslušné náklady na dopravu (podle hmotnosti balení, adresy odeslání a zvoleného dopravce nebo způsobu dopravy). .

Ceny zahrnují zejména daň z přidané hodnoty (KV) podle sazby platné ke dni objednávky. Každá změna použitelné sazby může mít vliv na cenu produktů ode dne vstupu nové sazby v platnost. Platná sazba DPH je vyjádřena jako procento z hodnoty prodaného výrobku.

Ceny jiné než uvedené v eurech jsou orientační a nejsou smluvní.

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit ceny, přičemž zaručujeme uplatňování ceny platné v den objednávky.

ČLÁNEK 5 - ZÁVAZEK

a) Příkazové kroky

Chcete-li předat příkaz, musíte vybrat(s) Výrobek(s) vaše volba kliknutím na(s) Výrobek(s) dotčené(s) a výběr požadovaných vlastností a množství. Jakmile je produkt vybrán, je umístěn do košíku.

Jakmile jsou produkty vybrány a umístěny do košíku, musíte kliknout na košík a zkontrolovat, zda je obsah vaší objednávky správný. Pokud jste to ještě neudělali, budete vyzváni, abyste se identifikovali nebo se zaregistrovali na našich webových stránkách.

Jakmile ověříte obsah svého nákupního košíku a budete identifikováni/registrováni, bude automaticky vyplněn online formulář, který shrnuje cenu, platné daně a případně náklady na dopravu. Prosím, zkontrolujte obsah objednávky (včetně množství, charakteristik a referencí objednaných produktů, fakturační a dodací adresy a ceny) před ověření obsahu.

Předchozí objednávky musí obsahovat všechny informace nezbytné pro řádné zpracování objednávky. K dispozici je sekce Komentáře”, neváhejte nám poskytnout jakékoli další informace, které považujete za nezbytné.

Všechny informace požadované na stránce před potvrzením objednávky musí být vyplněny s přesností a přesností.

Před kliknutím na tlačítko Ověřte objednávku Máte možnost zkontrolovat podrobnosti o objednávce a její celkovou cenu a vrátit se na předchozí stránky, abyste opravili chyby nebo případně změnili objednávku (podle článku 1369-5 občanského zákoníku).

Vaše objednávka bude pokračovat výběrem způsobu dopravy pro doručení Vašich produktů. Můžete jít k dalšímu kroku, jen pokud zaškrtnete políčko GTC.

Následně můžete pokračovat v platbě produktů výběrem způsobu platby, který vám nejlépe vyhovuje, a následováním pokynů na stránkách.

E-mail s potvrzením o přijetí objednávky a platby vám bude zaslán.

Každý produkt, který je součástí stejné objednávky a který není součástí e-mailu s potvrzením objednávky, který jsme vám poslali, nebude součástí této smlouvy.

Důležité:
Před zadáním objednávky na našich stránkách je vaší odpovědností ověřit a určit plnou schopnost obdržet produkty. Musíte také zajistit, aby objednaný výrobek mohl být doručen na vaši adresu bez přetížení. V opačném případě nás musíte informovat telefonicky nebo e-mailem, abychom mohli přijmout všechna nezbytná opatření od našeho dopravce. V případě velkých obtíží s dodáním může být požadován příplatek za dodání.

Za zpoždění doručení v důsledku chyby týkající se doručovací adresy nebo telefonního čísla neneseme odpovědnost. Veškeré dodatečné náklady nebo náklady spojené s komplikacemi, zpožděním nebo vrácením zásilky nese zákazník.

b) Změna nařízení

Veškeré změny (včetně změny doručovací adresy, pravopisu jména, telefonního čísla nebo jiných zvláštních informací) vaše objednávka po potvrzení našimi službami podléhá našemu přijetí.

Poté vám sdělíme, zda je to možné a jaké budou změny a případné dodatečné náklady.

c) Validace příkazu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku vzor oprávněné a zejména v případě, že množství objednaných produktů je pro kupující spotřebitelské kvality neobvykle vysoké nebo v případě problémů s platbou.

Objednáním na webových stránkách Royal Art Palace International, se zákazník zavazuje, že nám poskytne požadovanou podklady. V případě, že žádná požadovaná informace nebude poskytnuta ve stanovené lhůtě, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit s výhradou ověření.

Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku v případě (a zaplatil zákazník) by byly nepřesné nebo směšné z důvodu technické nebo počítačové poruchy.

d) Zrušení řádu

Žádost o zrušení můžete zaslat poštou na následující adresu: contact[at]royalartpalace.com. .

Nicméně veškerá uložena záloha (čekem, bankovní kartou nebo jiným platebním prostředkem) je považována za získanou v případě, že je v důsledku výroby a/nebo rezervace zboží zamýšleno objednávku zrušit.

Vyhrazujeme si právo odmítnout žádost o zrušení od zákazníka.

ČLÁNEK 6 - SMLOUVA

a) Uzavření smlouvy

Objednávka bude považována za konečnou teprve od okamžiku, kdy vám pošleme e-mail s potvrzením a prodej produktu(s)(s) bude nalezen pouze po zaplacení odpovídající ceny zákazníkem.

b) Archivování a dokazování

Archivování sdělení, nákupních příkazů a faktur se provádí na spolehlivém a udržitelném základě s cílem vytvořit věrnou a trvalou kopii.

Tyto sdělení, objednávky a faktury mohou být předloženy jako doklad o uzavření smlouvy.

c) Odvolání

Pracujeme každý den, abychom vám poskytli produkty, které kombinují nejlepší kvalitu za nejlepší cenu a chceme, abyste byli spokojeni(e) produkt objednaný na našich stránkách.

Nicméně připomínáme, že pokud chcete vrátit své výrobky, musíte (v souladu s článkem L.121-20 Spotřebitelského zákoníku) 14 kalendářních dnů (včetně neděl a svátků) od obdržení rozkazu.

Nejprve musíte informovat náš zákaznický servis zasláním e-mailu na následující adresu: contact[at]royalartpalace.com.

Výkon práva na odstoupení od smlouvy zákazníkem znamená povinnost vrátit za jeho náklady výrobky, jejichž objednávka byla zrušena, do 14 dnů.

Po obdržení budou produkty zkontrolovány a náš zákaznický servis vás bude kontaktovat.

V případě vrácení vám zaručíme vrácení prostřednictvím stejného platebního prostředku jako vaše platba do 14 dnů ode dne obdržení vráceného balíčku v souladu s právními předpisy (Spotřebitelský kodex. L121-21-4). Cože. Výdaje na doručení jsou úměrně vráceny za zboží vrácené zákazníkem.

Vracené produkty musí být v dokonalém stavu. Zejména je musíte vrátit v jejich původním, čistém a nedotčeném obalu nebo v obalu dostatečné kvality, aby umožnila jejich přepravu do našich skladů bez poškození. Produkty nesmí sloužit.

Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz za jakýkoli výrobek považovaný za nevhodný k dalšímu prodeji.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno: v případě zvláštní objednávky zboží vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo jasně na míru nebo které z důvodu své povahy nelze napravit nebo se mohou zhoršit.

ČLÁNEK 7 - PLATBA

a) Platby

Nabízíme různé způsoby platby (Kreditní karta, bankovní karta 4x, Paypal, kontrola, převod). Cože. Všechny podrobnosti najdete v "Bezpečná platba" nebo kliknutím na tady.

Pro platby bankovními kartami používáme jeden z nejbezpečnějších systémů dostupných na internetu, protokol SSL (Bezpečná vrstva zásuvky) zdvojnásobeno šifrováním pro ochranu všech hodnotových údajů týkajících se vaší platby.

Platba šekem nebo převodem musí být provedena v průběhu 5 (Pět) pracovní dny pro zajištění dobré dostupnosti produktů a cen.

V případě plateb v několika splátkách: Úvěr vás zavazuje a musíte jej splatit. Zkontrolujte svou schopnost splácet, než se zavážete.

Platba objednávky ze strany zákazníka je neodvolatelná s výhradou možnosti odstoupit.

Žádná náhrada nebude přijata bez ohledu na důvod.

Jakmile zaplatíte svou objednávku, obdržíte od nás e-mail s potvrzením prodeje, dostupnosti produktu a očekávaného průměrného dodacího data.

Vyhrazujeme si právo odmítnout zpracovat transakci z jakéhokoli důvodu nebo odmítnout poskytnout službu komukoli kdykoli a podle našeho uvážení.

Nebudeme odpovědní vůči vám nebo třetí straně za odmítnutí zpracovat transakci nebo pozastavení jakékoli transakce po zahájení zpracování.

b) Neplacení a výhradou vlastnictví

Objednané výrobky zůstávají majetkem společnosti až do úplné platby prodejní ceny.

Výslovná dohoda a pokud není odložena Společností, jakékoli selhání nebo zpoždění v vypořádání bude mít za následek okamžité požadování jakékoli splatné částky bez ohledu na datum splatnosti, bez formality nebo předchozího oznámení, platby zákazníkem zpožděného úroku ve výši třínásobku zákonné úrokové sazby platné (sazba bude aktualizována na základě stávajících finančních předpisů a podmínek) a platba paušální částky ve výši 40 eur za náklady na vymáhání.

V případě dodání a zpoždění platby má Společnost právo uplatnit nárok na vlastnictví objednaných výrobků, zákazník se zavazuje vrátit jakýkoli nezaplacený výrobek, přičemž všechny náklady nese na vlastní náklady.

V případě několikanásobných plateb šekem nebo bankovní kartou, které byly dobrovolně zpochybněny, falešně prohlášeny za ztracené, ukradeny nebo podvodně použity zákazníkem, navzdory doručení objednávky, bude systematicky vznikat stížnost za podvod, a poté žádost k příslušnému soudu, s zabavením soudního úředníka.

ČLÁNEK 8 - BALENÍ

Výrobky jsou baleny v souladu s platnými přepravními normami, aby byla zaručena maximální ochrana výrobků během dodání. Musíte dodržovat stejné normy, pokud jste povinni nám vrátit produkty.

Za tímto účelem vás vyzýváme, abyste produkt, který není vhodný v původním obalu, vrátil zpět (nebo v rovnocenném obalu).

Obal není převzat přepravcem. Pokud vám je však doručovatel vrátí na vaši žádost a bez našeho souhlasu, budete požádáni o úhradu tohoto převodu.

ČLÁNEK 9 - DODÁNÍ

Chcete-li znát všechny kroky doručení, vyzýváme vás, abyste se podívali na "doručení" nebo kliknutím na tady.

a) Dopravní náklady

Náklady na dopravu, uvedené na stránce s přehledem před zaplacením objednávky, se liší v závislosti na hmotnosti, velikosti, křehkosti zboží a zeměpisné poloze (místo dodání). .

K objednávce mohou být přidány dodatečné poplatky za dodávky v izolovaném nebo těžko přístupném místě, které by vyžadovalo zvláštní pozornost. V takovém případě vás budeme informovat e-mailem.

Pro veškeré dodávky mimo metropolitní Francii jsou odběratelovi účtovány veškeré místní cla nebo daně.

Doručovací adresa určená zákazníkem se může lišit od fakturační adresy.

b) Doba přepravy a doručení

Dodací lhůta se může lišit v závislosti na objednaných produktech, množství objednaných produktů a dostupnosti produktu.

Výrobky jsou:

- V zásobách
V průměru se všechny objednávky zásobních položek zasílají do 7 pracovních dnů od obdržení platby. Některé produkty v zásobě však vyžadují delší dodací dobu (šatník, okno, pohovka...). .
Doba dodání každé položky je uvedena na našich stránkách.
Tyto lhůty jsou otevřeny i o víkendech a svátcích.

Po odeslání produktů vám bude automaticky zaslána e-mailová zpráva, pokud je e-mailová adresa v registračním formuláři správná.
Dopravce vás pak zavolá do 24 až 48 hodin na schůzku. Jednou se s ním setkáte kvůli doručení (od pondělí do pátku).

Pozor: Platba ve 4 x (CB nebo šek), je odeslání do 7 nebo 15 pracovních dnů, v závislosti na výrobku, od přijetí a potvrzení vašeho souboru.

- Buď na objednávku
Výrobní doba se může lišit v průměru od 4 do 8 týdnů a pro zvláštní objednávky až do 6 měsíců (mimo normy) pro které se průměrná doba přepravy pohybuje mezi 7 a 15 pracovními dny.
Je to průměr, někdy je časová hranice delší nebo mnohem kratší. Všechny časové odhady uvedené v době ověření a potvrzení objednávky mohou být změněny.
Pokud změníme dodací lhůtu, uděláme vše pro to, abychom vás kontaktovali a informovali o jakékoli změně.

Po odeslání produktů vám bude automaticky zaslána e-mailová zpráva, pokud je e-mailová adresa v registračním formuláři správná.

Dopravce vás pak zavolá do 24 až 48 hodin na schůzku. Jednou se s ním setkáte kvůli doručení (od pondělí do pátku).

V každém případě může docházet k dodání včas pouze tehdy, je-li kupující informován o svých povinnostech vůči prodávajícímu.

Royal Art Palace International nezodpovídá za zpoždění dodání způsobené dopravcem.

V průběhu prodejních a propagačních období nelze zaručit dodací lhůty uvedené na stránkách. Ty mohou být zvýšeny ze 7 na 15 pracovních dnů.

c) Částečná dodávka

V případě, že se příslušné termíny dostupnosti produktů objednávky liší, máte možnost, pokud si to přejete, požádat nás o rozdělení dodávky. V takovém případě budete muset zaplatit dodatečné náklady na doručení.
Pošleme vám e-mailem částku nadměrných nákladů. Po přijetí a zaplacení těchto dodatečných nákladů přistoupíme k odeslání položek na skladě podle výše uvedených časů.
Pokud není žádost o rozdělenou dodávku, bude dodávka provedena v den dostupnosti všech objednaných výrobků a za kombinovanou přepravní cenu uvedenou v době objednávky.

d) Způsob dodání

Výrobky se dodávají na adresu uvedenou na objednávkovém formuláři.

Dodávky se provádějí na úpatí budovy a na okraji pozemku. Dopravní společnost, která vám vaše věci doručí, není žádnou službou pro stěhování nebo montáž domů.
Pokud chcete doručení nahoru, musíte podat písemnou žádost. Požádáme našeho dopravce, aby připravil nabídku.
Veškeré dodávky, které vycházejí z tohoto rámce a jsou prováděny bez našeho písemného souhlasu, podléhají dodatečné výhodě, která vám bude účtována.

Po obdržení vašich předmětů musíte okamžitě ověřit jejich stav a shodu s objednávkou. V případě, že by balíček nebo jeho obsah byl poškozen nebo nebyl v souladu s původní objednávkou, musí jej kupující okamžitě odmítnout, vyjasnit to dopravce a zaznamenat na zboží dopravce důvod odmítnutí.

Pozor: Dokonalý vnější aspekt není absolutně nutnou kontrolou stavu obdrženého obsahu.

e) Obtížnost/nemožnost doručení

V případě nepřítomnosti zákazníka během doručení, navzdory dohodnutému termínu, dopravce kontaktuje zákazníka s cílem naplánovat druhou cestu nebo kontaktovat zákazníka Royal Art Palace aby mohl přijít do kontaktu se zákazníkem. Balíček může být tedy na základě domluvy předložen zákazníkovi podruhé.
Pokud zákazník neodpovídá na zprávy a hovory Royal Art Palace do 7 dnů, pokud nepřijde do kontaktu s dopravcem nebo není přítomen během druhé cesty dopravce, budou produkty systematicky vráceny Royal Art Palace. .
Doručení nemohlo být provedeno z důvodu selhání zákazníka, nákladů na dopravu (vrácení zásilky do našich skladů), skladování zboží a související náklady (náklady na prezentaci, oznámení utrpení) a poplatky za další dodání budou účtovány zákazníkovi. Tyto poplatky budou účtovány zákazníkovi při vydání objednávky.

Pokud jim váš balíček nemůže být doručen vzor následující: doručení na jinou adresu než adresu uvedenou na objednávkovém formuláři bez našeho souhlasu nebo po odeslání, nesprávné nebo nedostatečné kontaktní údaje (telefon, kód dveří...), zákazník byl informován , ale neodpověděl; poplatky (přezkum utrpení, náklady na vrácení zásilky, skladování, prezentace) případně vám bude na základě (d) doručení vaší objednávky.

Pro země podléhající celním povinnostem: Pokud balíček nepřijmete(s) a vrátili jste se k nám, protože jste se po celním průjezdu nedostali do dopravního úřadu, bude vám automaticky účtován poplatek za vrácení. Po obdržení vašich nákupů v našich prostorách se vrátí do 14 dnů.

f) Soulad výrobku

Doporučujeme vám otevřít a zkontrolovat objednávku v den doručení a neprodleně nás informovat o případných poškození při přepravě. Musíte zajistit, aby všechny výrobky a součásti výrobku nebyly poškozeny. Je vaší odpovědností před podpisem doručovacího listu zkontrolovat, zda vám dodané výrobky dorazí v dokonalém stavu.

V případě avagance uveďte jasné a přesné výhrady na doručovacím lístku dopravce.

V případě, že nebyla zjištěna a specifikována dopravní škoda (podrobné a nepřímé výhrady) v okamžiku dodání písemně na doručovacím lístku dopravce nebude žádná reklamace brána v úvahu a žádná náhrada nebude požadována.

Pozor:
Zmínka"S výhradou otevření...", , "Rozbalování po dodání" a tak dále. .cože. nemají absolutně žádnou právní hodnotu a nemůže být požadována žádná náhrada, pokud jsou tyto údaje zaznamenány po obdržení.

Nemá žádný vztah k kvalitě dopravy "Prach na tkanině, objekt méně krásný než na fotografii, sedí příliš nízko..." nebude mít za následek zahájení sporu s dopravcem.

Pokud zboží není vhodné pro ostatní vzor je vaší odpovědností okamžitě odmítnout balíček dopravci a okamžitě nás kontaktovat. Neodmítnete-li zboží po dodání, vrátíte výrobek do našich skladů na vlastní náklady. Návratné produkty musí být vráceny v původním nebo rovnocenném obalu do 14 dnů.

g) Tvrzení

Všechny nároky týkající se vady dodaného zboží v důsledku poškození při přepravě, nepřesnosti množství nebo chyby, kterou bychom udělali v předkládání, musí být předloženy doporučeným dopisem dopravci ve lhůtě tří (3) 7 pracovních dnů (sedm) v některých zemích Evropského společenství po obdržení zboží, jinak nárok přestane být nabýván.

Požadujeme, abyste nám poskytli fotografii poškozených částí, abychom mohli přijmout vhodná opatření.

V případě, že zákazník požádá o náhradu škody, můžeme tak učinit až po prokázání odpovědnosti dotyčného dopravce. Aby to bylo možné, musí nám příjemce balíčku do 36 hodin poslat (obrázky, vysvětlující dopis...) pokud výše uvedené výhrady nejsou správně zapsány na doručovacím lístku. Po odškodnění od dopravce vám to vrátíme.

h) Zpoždění/Nesplnění

Zpoždění dodávky, které není způsobeno případem vyšší moci nebo skutečností zákazníka, může vést k tomu, že zákazník ukončí prodej. Po zaslání prvního dopisu s oznámením o obdržení společnosti s oznámením o zpoždění dodání se zákazník zřekne objednávky, pokud se dodání stále nestalo v přiměřené lhůtě doporučeným dopisem s potvrzením o obdržení, vrátí produkty, pokud byly dodány.

Jsou považovány za případ vyložení vyšší moci Royal Art Palace International opatření, která je třeba přijmout, jsou následující: válka, nepokoje, požáry, povětrnostní poruchy, stávky, nehody, zadržení cel a nemožnost dodávek.

Zákazníkovi bude v plné výši vrácena částka do 14 dnů, s výjimkou případné náhrady škody.

Nedodání bude mít za následek úplné zrušení kupní smlouvy.

Pokud jste kupující z země, která podléhá celním povinnostem a doručení do vašeho domova není možné, protože musíte jít do kanceláře dopravce nebo celního úřadu zaplatit celní poplatky nebo podepsat formuláře celního prohlášení nebo jiné, Royal Art Palace International, nemůže být v žádném případě odpovědná za dodatečné lhůty.

i) Přenos rizika

Přenos rizik ztráty a poškození produktů se uskuteční při doručení a přijetí produktů zákazníkem.

ČLÁNEK 10 - ZÁRUKY PRODUKTŮ/ODPOVĚDNOST

a) Rozsah záruky

Výrobky jsou zaručeny po dobu 2 let od dodání pro konstrukci, viserie, pěnu, povlaky.

Během záruční doby, Royal Art Palace International zavazuje se vyměnit výrobky, které jeho služby uznály za vadné.
Výměněné produkty jsou zajištěny na zbývající období.

Záruka nezahrnuje:

  • poškození výrobku v důsledku běžného opotřebení s ohledem na jeho povahu, funkci, složení a cenu;
  • mírné rozdíly mezi produkty definovanými v článku 3 písm . a);
  • jakékoli vady výrobku, které mohou být důsledkem poškození během přepravy;
  • výrobky, které byly příliš intenzivně používány, zejména pro jiné než soukromé účely; jakékoli vady výrobku, které mohou vyplývat z(e) špatné(e) instalace, skladování, skladování nebo montáž (nesplnění konstrukčních pokynů), nedostatek údržby, nesprávné použití nebo použití v rozporu s technickými specifikacemi nebo použití (nesplnění požadavků na údržbu a údržbu), změny nebo opravy prováděné kupujícím nebo třetí stranou, poškození způsobené vnějšími předměty (předmět umístěný s příliš velkou hmotností na nábytek, který není určen k tomuto použití), události na venkově, jako jsou nehody, otřesy, požáry, vandalismus, poškození vodou, přírodní nebo umělé osvětlení (v případě změny barvy nebo prasknutí potahované a dřevěné konstrukce), tepelný šok způsobený expozicí v blízkosti zdroje tepla nebo vytápění (v případě deformace nebo prasknutí dřeva), přírodní katastrofy nebo špatné počasí.

b) Poslední servis

Reklamace vyplývající z záruky musí být zaslány e-mailem na post-marketingový servis:contact[at]royalartpalace.com. .

Výrobky, na něž se vztahuje záruka, musí být vráceny v úplném stavu a v původním obalu (nebo rovnocenné obaly) po zohlednění stížnosti po prodeji Royal Art Palace International.

Pokud je vrácení zboží(s)(s) v našich skladech je to nutné, náklady na dopravu z vašeho domova do našich skladeb budou na vaše náklady. Na druhou stranu, my se postaráme o změnu rezervace produktu(s)(s) u tebe doma.

c) Právní záruky

Výrobky jsou zaručeny proti případným nedostatkům shody a skrytým vadám za podmínek stanovených ustanoveními Spotřebitelského zákoníku (Umění. L. 211-4, čl. L. 211-5, čl. L. 211-12) a občanského zákoníku (Články 1641 a 1648). .

d) Zodpovědnost

Společnost nemůže nést odpovědnost v případě neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy v důsledku skutečnosti kupujícího nebo nepřekonatelné a nepředvídatelné skutečnosti třetí strany smlouvy nebo vyšší moci.

Společnosti nelze odporovat žádným právním předpisům specifickým pro zemi doručení a/nebo prohlížení webových stránek.

Odpovědnost za Royal Art Palace International pro dodané výrobky, a to i v souvislosti s platnými smluvními nebo právními zárukami, je omezen na cenu vadných nebo nesplňujících se podmínek výrobků. Royal Art Palace International nemůže být odpovědná za náhradu nepřímé škody nebo jakékoli jiné finanční ztráty, které utrpěl kupující nebo třetí strana.

ČLÁNEK 11 - POUŽITELNÉ PRÁVO / PRÁVNÍ PŘEDPISY

Vztah mezi kupujícími a Royal Art Palace International, v rámci objednávek umístěných na stránkách se řídí francouzským právem.

V případě sporu, který nemohl být vyřešen smírným způsobem, podléhá veškerá soudní řízení, s výhradou ustanovení článku 48 KPC*, výlučné pravomoci příslušných soudů v oblasti působnosti sídla společnosti JPSA DECO/Royal Art Palace International, bez ohledu na počet žalovaných nebo odvolání na záruku, a to i v případě naléhavého řízení, se řízení o zachování práva vztahuje na nebo na žádost.

ČLÁNEK 12 - POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

a) Intelektuální vlastnictví

Informace zveřejněné na stránce Royal Art Palace International včetně zejména logů, zapsaných ochranných známek, textů, fotografií, obrázků, kreseb, modelů nebo tabulek představují díla chráněná právy duševního vlastnictví nebo osobními právy. Úplné nebo částečné rozmnožování nebo ztvárňování těchto stránek je proto zakázáno bez výslovného předchozího souhlasu nositelů těchto práv a představuje porušení trestné povinnosti podle ustanovení zákona o duševním vlastnictví a/nebo poškození, které by mohlo vést k vzniku občanskoprávní odpovědnosti pro porušovatele výše uvedených práv.

Royal Art Palace a Royal Art Palace International jsou registrované ochranné známky.

b) Odpovědnost uživatelů

Navigace na webu www.royalartpalace.com je výhradní odpovědností uživatelů. Royal Art Palace International nemůže nést odpovědnost za poruchy, chyby, počítačové viry, které by mohly bránit pokračujícímu přístupu k jeho stránce, nebo za poruchy v instalaci počítače uživatele, které by mohly být pozorovány po přístupu. na místo. Proto nemůže být odpovědná za nápravu přímé nebo nepřímé škody, která by mohla být spojena s používáním, přístupem k jejímu webu nebo stahováním prvků uložených na webu (obrázky, zprávy, video soubory...).

c) Zákon o ochraně údajů a GDPR

Royal Art Palace International zachází se všemi informacemi o vás s nejpřísnější důvěrností. Při nákupu vás žádáme pouze o základní informace a zakazujeme jakékoli použití údajů sdělených na stránkách pro jiné účely než pro kvalitní zpracování a pečlivé sledování našich vztahů se zákazníky. Podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 doplněného evropskými předpisy (EU) Článek 1 (HDP), máte právo na přístup, opravu a výmaz údajů, které se vás týkají.
Náš klientský spis je hlášen Národní komisi pro informace a svobody.

Pro každou žádost je vhodné adresovat contact[at]royalartpalace.com.

ČLÁNEK 13 - VYŠŠÍ MOC

Žádná smluvní strana nemůže nést odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých závazků, pokud je toto nesplnění způsobeno událostí nebo výskytem složky vyšší moci, jako jsou mimo jiné povodeň, požár, bouře, nedostatek surovin, dopravní stávka, částečná nebo úplná stávka, válka, pandemie, zákaz vycházení nebo uzavření. Strana, která byla postižena takovými událostmi, informuje druhou stranu co nejdříve, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy (5) pracovní dny od výskytu této události. Tato lhůta bude vyloučena, pokud je důvod případu vyšší moci veřejný a pokud situace trvá.

Strany se dohodly, že se budou muset co nejdříve poradit, aby společně stanovily podmínky výkonu rozkazu během období vyšší moci.

Pokud případ vyšší moci trvá déle než jeden rok (1) měsíc Royal Art Palace International nesmí ctít rozkaz, na úkor Royal Art Palace International v případě potřeby kupujícímu nahradit částky, které zaplatil za dotyčnou objednávku.

ČLÁNEK 14 - USTANOVENÍ O ŘEŠENÍ

Zrušení objednávky v případech uvedených v těchto obecných obchodních podmínkách bude vyhlášeno doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí a nabývá se automaticky bez právních formalit.

ČLÁNEK 15 – PŘIJETÍ KUPUJÍCÍHO

Tyto obecné prodejní podmínky a ceny jsou výslovně schváleny a přijaty kupujícím, který prohlašuje a potvrzuje, že je o nich dobře informován, a proto se vzdává práva opírat se o jakýkoli protichůdný dokument a zejména o své vlastní obecné kupní podmínky, přičemž nákupní úkon znamená přijetí těchto obecných kupních podmínek.

ČLÁNEK 16 - KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li se spojit s naším zákaznickým servisem, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho online formuláře, pošlete nám e-mail na contact[at]royalartpalace.com nebo nám zavolejte na +33 (0)4.68.70.27.13 od pondělí do pátku od 9:00 a.m. do 12:00 p.m. / Ve dvě p.m. do 6:00 p.m. UTC+1.

Poslední aktualizace: 6. prosince 2018