ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (GTC)

 

Dessa allmänna försäljnings- och användarvillkor reglerar all användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds där. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller radera, helt eller delvis, de allmänna försäljningsvillkoren samt användarvillkoren, när som helst och utan förvarning. Datumet för sista ändringen finns längst ner på sidan.

Genom att fortsätta använda webbplatsen efter dessa ändringar accepterar du de nya Allmänna Villkoren.

Det är ditt ansvar att regelbundet besöka denna sida för att kontrollera om ändringar har gjorts i villkoren och, om nödvändigt, att läsa den.

ARTIKEL 1 - PAPLIKATIONSMÄSTARE

Dessa allmänna försäljningsvillkor ( GTC ) är endast tillämpliga på försäljningen av JPSA DECO-produkter på nätet/Royal Art Palace på webbplatsen www.royalartpalace.com

Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar uteslutande onlineförsäljningsavtal för produkter från företaget JPSA DECO / Royal Art Palace International 1B Rue du Port, 11100 Narbonne, Frankrike och registrerat på RCS av Narbonne under nummer 531450278, till konsumenter (under "Kund) de utgör tillsammans med orderformuläret de avtalsdokument som är bindande för parterna, med undantag av alla andra dokument, broschyrer, kataloger eller fotografier av produkter som endast har vägledande värde.

De allmänna villkoren görs tillgängliga för kunder på denna webbplats, där de kan konsulteras direkt och även skickas via e-post när beställningen valideras av kunden.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa de allmänna villkoren eftersom de reglerar de avtalsförhållanden som rör din användning av vår webbplats och de tjänster som erbjuds där. Genom att kryssa i rutan vid beställningen anger du att du har läst våra allmänna försäljningsvillkor och accepterar dem.

Varje beställning som görs på webbplatsen kräver att kunden utan förbehåll accepterar villkoren i sin helhet. Om kunden inte håller med om villkoren i dessa villkor får kunden inte använda webbplatsen.

Endast juridiska personer som kan ingå avtal om produkter som erbjuds till försäljning på en webbplats kan beställa på webbplatsen. Vid beställning garanterar kunden full rättskapacitet för att följa de allmänna försäljningsvillkoren, beställa och slutföra försäljningen.

ARTIKEL 2 - DEFINITIONER

Begreppen och uttrycken som i dessa allmänna försäljningsvillkor betecknas med en kapital har följande innebörd: (huruvida de används i singular eller flertal) :

Allmänna försäljningsvillkor : ange detta dokument,

Kommandot : kundens inköpsorder för en eller flera produkter(s) genomgått genom användningen av webbplatsen,
Webbplats : den webbplats som är tillgänglig på adressen www.royalartpalace.com

Utgång : en produkt som erbjuds till försäljning på webbplatsen,
Kund : en större konsument som använder webbplatsen och förvärvar en eller flera produkter(s), för personliga ändamål, genom webbplatsen som tidigare har följt de allmänna försäljningsvillkoren.
Företag: företaget JPSA DECO / Royal Art Palace International

ARTIKEL 3 - PRODUKTER

en) Produktbeskrivning

På vår webbplats beskrivs varje produkt som finns att köpa på en specifik produktsida. Vi strävar efter att återge alla produktens egenskaper så korrekt som möjligt med fotografier och en beskrivning.

Innan du beställer erbjuder vi dig att läsa beskrivningen och egenskaperna hos produkten.

Det kan finnas skillnader mellan de levererade produkterna och de som presenteras på webbplatsen eller i katalogen, främst för hantverksprodukter för vilka produktionen inte kan garanteras helt homogen. Dessa skillnader kan inte, så länge de inte avser produkternas väsentliga egenskaper och inte påverkar deras kvalitet, motivera att beställningen annulleras eller att leveransen vägras.

Den perfekta återgivningen av produkterna på webbplatsen och/eller i katalogerna kan inte garanteras, särskilt på grund av skillnader i färgerendering från webbläsarprogram och/eller bildskärmar, Royal Art Palace International kan inte hållas ansvarig för felaktighet av fotografierna på webbplatsen.

De fotografier som illustrerar produkterna utgör inte ett avtalsdokument. Om det har förekommit fel, skall ansvaret för Royal Art Palace International kan inte anställas.

Viktigt:
- Trämöbler gjorda av våra hantverkare kan fungera med variationer i temperatur, luftfuktighet och lätt sprickor. Trä är ett levande material.

- Kohuden och färgen och venerna på kulorna kan skilja sig från produkt till produkt.

-Möbler av smidda järn skall lakeras innan de utsätts för utsläpp.

b) Användningsvillkor

Artiklar och möbler som säljs på webbplatsen Royal Art Palace International är avsedda för normalt och privat bruk, kommer all användning som är för intensiv, onormalt och inte är avsedd för detta ändamål inte att leda till garanti, ekonomisk ersättning eller byte.

ARTIKEL 4 - PRISER

Priset ska betalas i sin helhet efter orderbekräftelse.

Alla våra priser anges i euro (€) alla skatter inkluderade (TTC), samt tillämpliga fraktkostnader (enligt paketets vikt, leveransadress och det transportföretag eller transportsätt som valts). .

I priserna ingår bland annat mervärdesskatt (VAT) till den kurs som gäller på beställningsdagen. Varje ändring av den tillämpliga räntan kan påverka priset på produkterna från och med den dag då den nya räntan träder i kraft. Den tillämpliga mervärdesskattesatsen uttrycks som en procentandel av värdet av den sålda produkten.

Andra priser än de i euro är vägledande och inte avtalsmässiga.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna, samtidigt som vi garanterar att det pris som gäller på orderdagens dag tillämpas.

ARTIKEL 5 - ÅTAGANDE

en) Kommandon steg

För att passera Command måste du välja(s) Produkten(s) av ditt val genom att klicka på(s) Produkten(s) berörd(s) och välja önskade egenskaper och kvantiteter. När produkten väl har valts placeras den i din korg.

När produkterna har valts ut och placerats i kundvagnen måste du klicka på kundvagnen och kontrollera att innehållet i din beställning är korrekt. Om du ännu inte har gjort det kommer du att uppmanas att identifiera dig eller registrera dig på vår webbplats.

När du har validerat innehållet i din kundvagn och du har identifierats/registrerats fyller du automatiskt i ett onlineformulär med en sammanfattning av priset, tillämpliga skatter och eventuella fraktkostnader. Du uppmanas att kontrollera innehållet i din beställning (inklusive kvantitet, egenskaper och referenser till de beställda produkterna, fakturerings- och leveransadress och pris) innan innehållet valideras.

Tidigare beställningar ska innehålla all information som behövs för att beställningen ska kunna behandlas korrekt. Ett avsnitt Kommentarer” finns tillgängligt för dig, tveka inte att ge oss ytterligare information som du anser behövs.

Alla uppgifter som krävs på sidan innan beställningen valideras måste fyllas i med noggrannhet.

Innan du klickar på knappen Bekräfta ordern Du har möjlighet att kontrollera detaljerna i din beställning och dess totala pris och att återgå till tidigare sidor för att rätta till eventuella fel eller eventuellt ändra din beställning (enligt artikel 1369-5 i civillagen).

Du fortsätter din beställning genom att välja ett transportmedel för leverans av dina produkter. Du kan bara gå till nästa steg om du markerar GTC-rutan.

Du kan sedan betala för produkterna genom att välja den betalningsmetod som passar dig bäst och följa instruktionerna på webbplatsen.

Ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning och betalning kommer att skickas till dig.

Alla produkter som ingår i samma beställning och som inte ingår i det e-postmeddelande om orderbekräftelse som vi skickade till dig ingår inte i detta avtal.

Viktigt:
Innan du beställer på vår webbplats är det ditt ansvar att kontrollera och fastställa din fulla förmåga att ta emot produkterna. Du måste också se till att den beställda produkten kan levereras till din adress utan trängsel. I annat fall måste du meddela oss via telefon eller e-post så att vi kan vidta alla nödvändiga åtgärder från vår transportör. En tilläggsavgift för leverans kan krävas vid stora leveransproblem.

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar i leveransen på grund av fel i leveransadressen eller telefonnumret. Alla tilläggskostnader eller kostnader i samband med komplikationer, förseningar eller leveransreturer ska bäras av kunden.

b) Ändring av beslutet

Eventuella ändringar (inklusive ändring av leveransadress, stavning av namn, telefonnummer eller annan särskild information) av din beställning efter bekräftelse av våra tjänster, är föremål för vårt godkännande.

Vi kommer då att berätta om det är möjligt och vilka ändringar och eventuella tilläggskostnader som kommer att uppstå.

c) Validering av ordern

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar mönster är legitima och i synnerhet om de beställda produktmängderna är onormalt höga för köpare av konsumentkvalitet eller om det uppstår betalningsproblem.

Genom att beställa på webbplatsen Royal Art Palace International, åtar sig kunden att tillhandahålla oss den nödvändiga dokumentationen. I avsaknad av begärd information inom tidsfristen förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen.

Vi förbehåller oss också rätten att vägra beställning om priset som anges (och betalas av kunden) skulle vara felaktiga eller löjliga på grund av tekniska eller datoriska fel.

d) Upphävande av ordern

Du kan skicka oss en begäran om avbokning per post till följande adress: contact[at]royalartpalace.com. .

Eventuell insättning (genom check eller bankkort flera gånger, eller något annat betalningsmedel) anses ha förvärvats i händelse av en önskan att annullera beställningen till följd av produktionen och/eller reservationen av varorna.

Vi förbehåller oss rätten att vägra avbokning från kunden.

ARTIKEL 6 - AVTAL

en) Avtalens ingående

Beställningen kommer endast att betraktas som slutgiltig från den tidpunkt vi skickar dig e-postbekräftelsen, och försäljningen av produkten(s)(s) kommer endast att hittas efter betalning av motsvarande pris av kunden.

b) Arkivering och bevisning

Arkivering av meddelanden, inköpsorder och fakturor sker på ett tillförlitligt och hållbart sätt för att skapa en korrekt och varaktig kopia.

Dessa meddelanden, beställningar och fakturor får framställas som bevis för avtalet.

c) Upphävande

Vi arbetar varje dag för att ge dig produkter som kombinerar bästa kvalitet till bästa pris, och vi vill att du ska vara nöjd(e) av produkten som beställts på vår webbplats.

Vi vill dock påminna dig om att om du vill returnera dina produkter (i enlighet med artikel L.121-20 i konsumentlagen) av 14 kalenderdagar (söndagar och helgdagar ingår) från mottagandet av ordern.

Först och främst måste du informera vår kundtjänst genom att skicka ett mail till följande adress: contact[at]royalartpalace.com.

Utövandet av ångerrätten av kunden medför skyldigheten att på kundens bekostnad returnera de produkter vars beställning har annullerats inom 14 dagar.

Efter mottagandet kommer produkterna att inspekteras och vår kundtjänst kontaktar dig.

I händelse av återbetalning garanterar vi återbetalning med samma betalningsmedel som din betalning inom 14 dagar från mottagandet av det returnerade paketet, i enlighet med lagstiftningen (Konsumentkodens konst. L121-21-4). Vad är det. Fraktkostnaderna återbetalas proportionellt för varor som returneras av kunden.

De returnerade produkterna måste komma i perfekt skick. I synnerhet måste de returneras i sin ursprungliga, rena och intakta förpackning eller i en förpackning av tillräcklig kvalitet för att kunna transporteras till våra lager utan skador. Produkterna måste inte ha fungerat.

Vi förbehåller oss rätten att neka återbetalning för en produkt som inte kan säljas.

Ångerrätten är utesluten: vid särskild beställning av varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller tydligt anpassade eller som på grund av sin natur inte kan åtgärdas eller kan försämras.

ARTIKEL 7 - BETALNING

en) Betalningsvillkor

Vi erbjuder olika betalningsmetoder (Kreditkort, bankkort fyra gånger, Paypal, check, överföring). Vad är det. Du hittar alla detaljer i "Säker betalning" av vår webbplats eller genom att klicka på här.

För betalningar med bankkort använder vi ett av de säkraste systemen på Internet, SSL-protokollet (Säkert socketlag) dubbelt med kryptering för att skydda alla värdeuppgifter relaterade till din betalning.

Betalning med check eller banköverföring skall ske den 5 (Fem) arbetsdagar för att säkerställa god tillgång till produkter och priser.

För betalningar i flera delbetalningar: En kredit är bindande och måste betalas tillbaka. Kontrollera din återbetalningsförmåga innan du åtar dig.

Kundens betalning av ordern är oåterkallelig, med förbehåll för ånger.

Ingen återbetalning kommer att accepteras, oavsett orsak.

Så snart du har betalat din beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar försäljningen, tillgängligheten av produkten och det genomsnittliga leveransdatum som förväntas.

Vi förbehåller oss rätten att vägra att behandla en transaktion av någon anledning eller att vägra service till någon när som helst och efter eget gottfinnande.

Vi skulle inte hållas ansvariga gentemot dig eller en tredje part för att vägra att behandla en transaktion eller avbryta någon transaktion efter att behandlingen påbörjats.

b) Betalningsunderlåtenhet och förbehåll om äganderätt

De beställda produkterna förblir bolagets egendom fram till full betalning av försäljningspriset.

En uttrycklig överenskommelse och, om inte försenas av bolaget, en eventuell utebliven betalning eller försening i avvecklingen kommer att leda till omedelbart krav på eventuellt förfallande belopp, oavsett förfallodag, utan formalitet eller föregående meddelande, betalning av försenad ränta av kunden till en ränta som är tre gånger den lagstadgade räntan i kraft (räntan kommer att uppdateras på grundval av gällande finansiella regler och villkor) och betalning av ett engångsbelopp för återkravskostnader på 40 euro.

I händelse av leverans och utebliven betalning har Bolaget rätt att kräva äganderätt till de beställda produkterna, kunden samtycker till att returnera eventuella obetalda produkter, alla kostnader på sin bekostnad.

För betalningar i flera gånger med check eller bankkort som frivilligt har ställts i opposition, felaktigt förklaras förlorade, stulna eller utnyttjas bedrägligt av kunden, trots leverans av beställningen, kommer systematiskt att ge upphov till ett klagomål om bedrägeri, och sedan en begäran till den behöriga domstolen, med beslag av en domare.

ARTIKEL 8 - FÖRPACKNING

Produkterna förpackas i enlighet med gällande transportnormer för att garantera maximalt skydd för produkterna under leverans. Du måste följa samma standarder om du måste returnera produkter till oss.

För detta är du inbjuden att returnera produkten som inte passar i sin ursprungliga förpackning (eller i motsvarande förpackning).

Förpackningar tas inte över av transportören. Om leverantören återlämnar dem till dig på din begäran och utan vårt samtycke kommer du att bli ombedd att debitera för transporten.

ARTIKEL 9 - LEVERANS

För att veta alla steg för leverans, inbjuder vi dig att "leverans" av vår webbplats eller genom att klicka på här.

en) Leveranskostnader

Fraktkostnaderna varierar beroende på vikt, storlek, bräcklighet och geografisk placering (leveransort). .

Tilläggsavgifter kan tillkomma beställningen för leveranser i isolerade eller svåråtkomliga platser som kräver särskild uppmärksamhet. I så fall meddelar vi dig via e-post.

För alla leveranser utanför Metropolitan France debiteras mottagaren alla lokala tullar eller skatter.

Den leveransadress som kunden angett kan skilja sig från faktureringsadressen.

b) Frakt- och leveranstid

Leveranstiden kan variera beroende på de beställda produkterna, mängden beställda produkter och produktens tillgänglighet.

Produkterna är:

- Antingen på lager
För alla beställningar på lager sker leveransen i genomsnitt inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av betalningen. Vissa produkter på lager kräver dock en längre leveranstid (skåp, fönster, soffa...). .
Frakttiden för varje produkt anges på vår webbplats.
Dessa tidsfrister gäller även helger och helgdagar.

Ett e-postmeddelande kommer automatiskt att skickas till dig när produkterna skickas, förutsatt att e-postadressen på registreringsformuläret är korrekt.
Transportören kommer då att kontakta dig inom 24 till 48 timmar för ett möte. Du ska träffa honom en dag för leverans (måndag till fredag).

Uppmärksamhet: Betalning i 4 x (CB eller check), är leveransen inom 7 arbetsdagar eller 15 arbetsdagar, beroende på produkt, från det att din fil har godkänts och validerats.

- Antingen på beställning
Tillverkningstiden kan variera från 4 till 8 veckor i genomsnitt och upp till 6 månader för särskilda beställningar (av standard) till vilka en genomsnittlig frakttid varierar mellan 7 och 15 arbetsdagar.
Detta är ett genomsnitt, ibland är tidsfristen längre eller mycket kortare. Alla tidsberäkningar som ges vid validering och orderbekräftelse kan ändras.
Om vi ändrar leveranstiden kommer vi att göra vårt bästa för att kontakta dig och informera dig om eventuella ändringar.

Ett e-postmeddelande kommer automatiskt att skickas till dig när produkterna skickas, förutsatt att e-postadressen på registreringsformuläret är korrekt.

Transportören kommer då att kontakta dig inom 24 till 48 timmar för ett möte. Du ska träffa honom en dag för leverans (måndag till fredag).

Under alla omständigheter kan leverans i tid endast ske om köparen är uppdaterad med sina skyldigheter gentemot säljaren.

Royal Art Palace International ska inte hållas ansvariga för leveransförsening på grund av transportören.

De leveranstider som anges på webbplatsen kan inte garanteras under försäljnings- och kampanjperioder. De kan höjas från 7 till 15 arbetsdagar.

c) Delleverans

I händelse av att respektive leveransdatum för Produkterna i en Beställning skiljer sig åt, har du möjlighet, om du vill, att be oss dela leveransen. I så fall kommer du att få en extra leveranskostnad.
Vi skickar er överkostnaderna via e-post. Efter att ha accepterat och betalat denna tilläggskostnad kommer vi att fortsätta leveransen av varor på lager enligt de tider som anges ovan.
Om det inte finns någon begäran om delade leveranser sker leveransen på den dag då alla beställda produkter är tillgängliga och till det kombinerade transportpris som anges vid tidpunkten för beställningen.

d) Leveransmetod

Produkterna levereras till den adress som anges på orderformuläret.

Leveranser görs vid foten av byggnaden och vid kanten av fastigheten. Det transportföretag som levererar dina varor till dig är inte på något sätt en flytt- eller installationsservice.
Om du vill ha en leverans uppåt måste du göra en skriftlig begäran. Vi ber vår transportör göra ett bud.
Varje leverans som sker utan vårt skriftliga samtycke är föremål för en extra förmån som debiteras dig.

När du mottar dina föremål måste du omedelbart kontrollera deras status och överensstämmelse med ordern. I händelse av att paketet eller dess innehåll skulle vara skadat eller inte överensstämmer med den ursprungliga beställningen, måste köparen omedelbart vägra det, gör det klart av transportören och notera på transportörens godsak orsaken till avslag Sedan kontakta omedelbart vår kundtjänst.

Uppmärksamhet: Den perfekta yttre aspekten är absolut inte en obligatorisk kontroll av det mottagna innehållets tillstånd.

e) Svårhet/omöjlighet att leverera

I händelse av att kunden är frånvarande under leveransen, kommer transportören att kontakta kunden för att boka en andra resa eller kontakta kunden Royal Art Palace så att han kan komma i kontakt med kunden. Paketet kan därför presenteras en andra gång, efter överenskommelse, till kundens hem.
Om kunden inte svarar på meddelanden och samtal Royal Art Palace inom sju dagar, om den inte kontaktar transportören eller inte är närvarande under transportörens andra passage, skall produkterna systematiskt returneras till Royal Art Palace. .
Leveransen kunde inte ske på grund av kundens fel, transportkostnader (återlämning av paketet till våra lager), lagring av varorna och tillhörande kostnader (kostnader för presentation, anmälan om lidande) och återleverans avgifter debiteras kunden. Dessa avgifter debiteras kunden när ordern utfärdas.

Om ditt paket inte kan levereras till dem mönster följande: leverans till en annan adress än den som anges på orderformuläret utan överenskommelse från vår sida eller efter leverans, felaktiga eller otillräckliga kontaktuppgifter (telefon, dörrkod...), kund underrättas men inte svarar; avgifter (återförsäljning, lagring, presentation) det kan komma att dras av eventuell återbetalning eller du kommer att bli ombedd att (d) leverans av din order.

För länder som omfattas av tull: Om du inte accepterar paketet(s) och har lämnats tillbaka till oss på grund av att du inte åkt till transportkontoret efter en tullövergång, kommer du automatiskt att debiteras returkostnaden. Efter mottagandet av dina inköp i våra lokaler sker återbetalningen inom 14 dagar.

f) Produktens överensstämmelse

Vi uppmanar dig att öppna och kontrollera din beställning på leveransdagen och att omedelbart informera oss om eventuella skador under transporten. Du måste säkerställa att alla produkter och komponenter i en produkt inte har skadats. Det är ditt ansvar att kontrollera att de levererade produkterna når dig i perfekt skick innan du skriver under leveransbrevet.

I händelse av avlagring, ange tydliga och exakta reservationer på transportörens leveranskupong.

Om en transportskada inte har hittats och specificerats (detaljerade och underförstådda förbehåll) vid leveranstillfället, skriftligen på transportörens leveransbevis, kommer inget krav att beaktas och ingen återbetalning begärs.

Uppmärksamhet:
Omnämnande"Förutsatt att man öppnar...", , "Upppakning efter leverans" och så vidare. .vad är det. har absolut ingen rättslig giltighet och ingen ersättning kan begäras om dessa uppgifter noteras vid mottagandet.

Har inget samband med transportkvaliteten "Pulver på tyget, objekt mindre vackert än på fotot, sitter för lågt..." inte leder till inledande av en tvisthandling med transportören.

Om varorna inte är lämpliga för andra mönster det är ditt ansvar att omedelbart vägra paketet till transportören och kontakta oss omedelbart. Om du inte vägrar att ta emot varorna vid leverans, betalar du för att returnera produkten till våra lager. Produkter som returneras måste returneras till oss i originalförpackningen eller motsvarande förpackning inom 14 dagar.

g) Krav

Alla anspråk som rör ett fel på de levererade varorna till följd av transportskador, felaktighet i kvantiteterna eller ett fel som vi skulle ha gjort i hänskjutandet skall göras med rekommenderat brev till transportören inom tre år (3) 7 arbetsdagar (sju) i vissa länder i Europeiska gemenskapen, vid mottagandet av varorna, annars upphör rätten att göra anspråk att förvärvas.

Vi kommer att kräva att du ger oss ett foto av de skadade delarna så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Om kunden begär ersättning för skador kan vi inte göra det förrän det bevisats att den berörda transportören är ansvarig. För att göra det måste mottagaren av paketet skicka oss inom 36 timmar (bilder, förklarande brev...) om inte ovan nämnda förbehåll är korrekt angivna på leveransbeviset. Efter ersättning från transportören kommer vi att göra återbetalningen.

h) Försenad leverans

Förseningen i leveransen som inte beror på force majeure eller på kundens omständigheter kan leda till att kunden avbryter försäljningen. Efter att ha skickat ett första brev med mottagningsbekräftelse till företaget för att meddela att leveransen är försenad, kommer kunden att avstå från beställningen om leveransen fortfarande inte har ägt rum inom rimlig tid genom rekommenderat brev med mottagningsbekräftelse, kommer att returnera produkterna om de har levererats.

Betraktas som fall av force majeure Royal Art Palace International det är därför viktigt att vi ser till att det inte finns några hinder för att leverera.

Kunden kommer att få full ersättning inom 14 dagar, exklusive eventuell ersättning eller skada.

Om leveransen inte sker upphör försäljningsavtalet.

Om du är köpare från ett land som är föremål för tull och leverans till ditt hem inte är möjlig eftersom du måste gå till transportörens kontor eller ett tullkontor för att betala tullavgifter eller underteckna blanketter tulldeklaration eller annat, Royal Art Palace International, kan under inga omständigheter hållas ansvariga för de ytterligare tidsfristerna.

jag) Risköverföring

Överföringen av riskerna för förlust och skada av produkterna sker vid leverans och mottagning av produkterna av kunden.

ARTIKEL 10 - PRODUKTGARANTIER/ANSVAR

en) Garantiområdet

Produkterna är garanterade i två år från leverans för konstruktion, visserie, skum, beläggningar.

Under garantitiden, Royal Art Palace International åtar sig att byta ut produkter som dess tjänster har erkänt vara defekta.
De utbytta produkterna är garanterade för den återstående perioden.

Undantag från garantin:

  • skador på produkten till följd av normalt slitage med hänsyn till produktens art, funktion, sammansättning och pris;
  • små skillnader i produkter enligt definitionen i artikel 3.a;
  • eventuella defekter i produkten som kan uppstå till följd av skada under transporten;
  • produkter som har använts för intensivt, särskilt för icke-privata ändamål(e) dåligt(e) installation, förvaring, förvaring eller montering (bristande efterlevnad av konstruktionsinstruktioner), bristande underhåll, felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med tekniska specifikationer eller använda (bristande efterlevnad av underhåll och underhållskrav), ändringar eller reparationer som görs av köparen eller en tredje part, skador som orsakats av yttre föremål (föremål som placeras med för stor vikt på möbler som inte är avsedda för denna användning), utomhushändelser såsom olyckor, chocker, bränder, vandalism, vattenskador, naturligt eller konstgjort ljus (vid missfärgning eller sprickbildning av belägen och träkonstruktion), termisk chock vid exponering nära värme eller uppvärmningskälla (i händelse av deformation av trä eller sprickbildning av beläget), naturkatastrofer eller dåligt väder.

b) Efterförsäljningsservice

Krav som görs under garantin måste skickas till oss via e-post till kundtjänsten:contact[at]royalartpalace.com. .

De produkter som omfattas av garantin måste returneras kompletta, i gott skick och i originalförpackningen (eller motsvarande förpackning) efter att klagomålet har beaktats av Royal Art Palace International.

Om produkten returneras(s)(s) om det är nödvändigt, betalar ni för fraktkostnaderna. Å andra sidan tar vi hand om att boka om produkten(s)(s) i ditt hem.

c) Juridiska garantier

Produkterna är garanterade mot eventuella bristande överensstämmelse och dolda defekter enligt bestämmelserna i konsumentlagen (Konst. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-12) och civillagen (Artikel 1641 och 1648). .

d) Ansvarsskyldighet

Företagets ansvar kan inte uppkomma vid underlåtenhet att fullgöra eller felaktig fullgörande av avtalet på grund av antingen köparens eller en tredje parts oförutsägbarhet eller force majeure.

Ingen bestämmelse som är specifik för det land där webbplatsen levereras och/eller konsulteras får motsätta sig Bolaget.

Ansvar för Royal Art Palace International för de levererade produkterna, även i samband med tillämpliga avtalsenliga eller rättsliga garantier, begränsas till priset för de defekta eller icke-överensstämmande produkterna. Royal Art Palace International inte kan hållas ansvariga för ersättning för indirekt skada eller annan ekonomisk förlust som köparen eller en tredje part lidit.

ARTIKEL 11 - TILLÄMPLIG LAG / RÄTTSLIG

Förhållandet mellan köpare och Royal Art Palace International, enligt beställningar som görs på webbplatsen kommer att regleras av fransk lag.

Om en tvist inte kan lösas på ett vänskapligt sätt, skall alla rättsliga åtgärder, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 48 i CPC*, vara av ensam behörighet för de behöriga domstolarna inom jurisdiktionen för JPSA DECO:s huvudkontor/Royal Art Palace International, trots att det finns flera svaranden eller ett garantianspråk, även för brådskande förfaranden, hänvisas till eller på begäran av förvaringsförfarandet.

ARTIKEL 12 - ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

en) Intellektuell egendom

De uppgifter som publiceras på webbplatsen Royal Art Palace International inklusive särskilt logotyper, registrerade varumärken, texter, fotografier, bilder, ritningar, modeller eller tabeller utgör verk som skyddas av immateriella rättigheter eller personliga rättigheter. Reproduktion eller återgivning, helt eller delvis, av denna webbplats är därför förbjuden utan uttryckligt förhandsgodkännande från innehavarna av dessa rättigheter och skulle utgöra en överträdelse som kan straffas enligt bestämmelserna i koden för immateriella rättigheter och/eller en skadeståndsförseelse som kan medföra civilrättsligt ansvar för överträdare av ovan nämnda rättigheter.

Royal Art Palace och Royal Art Palace International är registrerade varumärken.

b) Användarnas ansvar

Navigering på webbplatsen www.royalartpalace.com är endast användarens ansvar. Royal Art Palace International inte kan hållas ansvarig för störningar, fel, datorvirus som kan hindra fortsatt åtkomst till webbplatsen eller för fel i användarens datorinstallation som kan observeras efter åtkomst. till platsen. Kommissionen kan därför inte hållas ansvarig för att gottgöra direkt eller indirekt skada som kan bero på användning av, tillgång till eller nedladdning av element som lagras på dess webbplats (bilder, texter, videofiler...).

c) Dataskyddslagen och GDPR

Royal Art Palace International behandlar all information om dig med största sekretess. Under dina inköp ber vi dig endast om nödvändig information, och vi förbjuder all användning av de uppgifter som kommuniceras på webbplatsen för något annat än för kvalitetsbehandling och noggrann övervakning av våra kundrelationer. I enlighet med dataskyddslagen av den 6 januari 1978 kompletterad med europeiska bestämmelser (EU) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (BNP), har du rätt att få tillgång till, rätta till och radera dina personuppgifter.
Vår klient är anmäld till den nationella kommissionen för information och friheter.

För varje begäran är det lämpligt att contact[at]royalartpalace.com.

ARTIKEL 13 - FORCE MAJEURE

Ingen part kan hållas ansvarig för total eller partiell underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, om denna underlåtenhet beror på händelsen eller förekomsten av en force majeure-komponent som bland annat, men inte begränsat till, översvämning, brand, storm, brist på råvaror, transportstrejk, partiell eller total strejk, krig, pandemi, utegångsförbud eller lock-out. Den part som drabbats av sådana händelser ska informera den andra parten så snart som möjligt och senast inom fem dagar efter det att (5) arbetsdagar från händelsen. Denna tidsfrist kommer att uteslutas om orsaken till force majeure är offentlig och så länge situationen fortsätter.

Parterna är överens om att samråda så snart som möjligt för att gemensamt fastställa villkoren för fullgörandet av ordern under force majeure.

Om force majeure-fallet har en livslängd på mer än en (1) månad Royal Art Palace International kan inte hedra ordern, på bekostnad av Royal Art Palace International vid behov ersätta köparen för de belopp som han betalat för den berörda beställningen.

ARTIKEL 14 - RESOLUTIONSKLAUSUL

Återkallandet av beställningen i de fall som anges i dessa allmänna villkor kommer att göras genom rekommenderat brev med mottagningsbekräftelse och kommer att förverkligas automatiskt utan rättsliga formaliteter.

ARTIKEL 15 – KÖPARENS GODKÄNNANDE

Dessa allmänna försäljningsvillkor samt priserna godkänns och godtas uttryckligen av köparen, som förklarar och bekräftar att han har fullständig kännedom om dem och därför avstår från rätten att åberopa alla motstridiga dokument och särskilt sina egna allmänna köpvillkor.

ARTIKEL 16 - KONTAKTA OSS

Om du vill komma i kontakt med vår kundtjänst kan du antingen kontakta oss via vårt onlineformulär, skicka ett e-postmeddelande till contact[at]royalartpalace.com eller ring oss på: +33 (0)4.68.70.27.13 måndag till fredag kl. 9.00 a.m. till kl. 12.00 p.m. / Klockan två p.m. klockan sex p.m. UTC+1.

Senast uppdaterad: 6 december 2018